Admitere licenta 2020 la ISB

Universitatea Politehnica din Bucuresti, Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice

Mecatronica si Robotica - Ingineria Mediului - Ingineria Produselor Alimentare - Inginerie Mecanica

Admiterea la ISB

Veti fi selectati prin concurs astfel:

 • Media examenului de bacalaureat reprezinta 20% din media generala de concurs;
 • Vei participa la doua probe scrise, media obtinuta reprezentand 80% din media generala de concurs. Vei da prima proba la Algebra si Analiza Matematica, iar pentru proba a doua poti alege una dintre urmatoarele discipline: Geometrie şi Trigonometrie, Fizică, Chimie Organică, sau Informatica;
 • Punctajul pe care l-ai obtinut la fiecare proba il afli in aceeasi zi, imediat dupa ce s-a incheiat concursul la proba respectiva;
 • Media ta generala de concurs va fi:

medie concurs ∙ 0,8 + medie BAC ∙ 0,2

Da clic aici daca doresti sa te preinscrii inca de pe acum la ISB.

Daca vrei sa iti testezi cunostintele sau sa te pregatesti gratuit pentru BAC si pentru concursul de admitere, da clic aici.

Descarca posterul ISB pentru informatii pe scurt despre organizarea inscrierii si a concursului.

Avantajele tale ca student la ISB

Nu eşti din Bucureşti? La ISB ai sigur loc în cămin în anul I. Dacă “treci clasa”, vei sta în cămin până în anul IV … apoi şi la master.

Conducere auto gratuită, categoriile B şi CE (pentru studenţii de la Inginerie Mecanică);

Burse de studiu şi/sau de merit;

Burse şi ajutoare sociale, pentru studenţii cu situaţie materială dificilă;

Posibilitatea de a studia un semestru sau un an la universităţi din Uniunea Europeană, prin programul Erasmus;

Posibilitatea de a obţine diplomă dublă (colaboram cu INSA Franţa);

Acces gratuit la Internet (pentru studenţii căminişti);

Acces la biblioteca universităţii;

Asistenţă medicală şi stomatologică gratuită.

Descarca pliantul de admitere pentru mai multe informatii.

Alege dintre specializarile noastre

UPB-ISB, admitere MSB

Domeniul Mecatronica si Robotica

(Admitere 2020: 30 de locuri subventionate de la buget)

Specializări în acest domeniu:

 • Mecatronica Sistemelor Biotehnice (MSB) - mecatronică / inteligenţă artificială pentru sisteme autonome

Prin disciplinele care se studiază, aceasta este singura specializare din ţară care asigură pregătirea simultană nu doar în domeniul mecatronicii “clasice”, dar şi în cel al inteligenţei artificiale pentru sisteme autonome.

Venim în întâmpinarea celei de a patra revoluţii industriale cu primul program din ţară – întocmit împreună cu Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei (ETTI) – care te va învăţa să aplici conceptele şi instrumentele moderne ale inteligenţei artificiale (Machine learning, Deep neural networks, Computer vision) pentru a proiecta echipamente mobile autonome pentru sisteme biotehnice şi off-road. Ca inginer mecatronist, vei deveni de asemenea specialist în automatizarea sistemelor si liniilor tehnologice complexe din domeniul sistemelor biotehnice.

Pentru a-ţi asigura cele mai bune competenţe, cursurile sunt susţinute de profesori cu experienţă de la facultăţile cu care colaborăm, iar aplicaţiile se fac în laboratoare dotate cu tehnică de ultimă oră:

 • un pachet de opt cursuri este asigurat de colegii noştri de la Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei; în plus, vei beneficia de dotarea excelentă din laboratoarele acestei facultăţi;

 • alte cursuri esenţiale pentru tine vor fi asigurate de colegii noştri de la facultăţile de Automatică şi Calculatoare, Inginerie Mecanică şi Mecatronică, Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice, sau Inginerie Electrică.

Descarca pliantul acestei specializari!

Află mai multe despre specializare!

Admitere Ingineria Mediului

Domeniul Ingineria Mediului

(Admitere 2020: 60 de locuri subventionate de la buget)

Specializări în acest domeniu:

 • Ingineria Sistemelor Biotehnice şi Ecologice (ISBE);
 • Informatică Aplicată în Ingineria Mediului (IAIM);
 • Ingineria Dezvoltării Rurale Durabile (IDRD) 

Alege să fii specialist în protecţia mediului şi vei învăţa să aplici principii inginereşti şi ştiinţifice pentru a îmbunătăţi calitatea apei, aerului, solului, a sistemelor biologice, pentru un mediu curat.

Află mai multe despre acest domeniu, la ISB!

Admitere IPA

Domeniul Ingineria Produselor Alimentare

(Admitere 2020: 40 de locuri subventionate de la buget)

Ca specialist, vei şti să proiectezi tehnologii pentru a produce alimente sigure, savuroase şi sănătoase. Şi vei găsi un loc de muncă, pentru că în România industria alimentară este bine dezvoltată.

Diploma de absolvent al acestei specializări îţi dă dreptul de a accesa fonduri europene pentru dezvoltarea de firme în domeniul industriei alimentare.

Află mai multe despre acest domeniu, la ISB!

UPB-ISB, admitere Inginerie Mecanica

Domeniul Inginerie Mecanica

(Admitere 2020: 35 de locuri subventionate de la buget)

Specializări în acest domeniu:

 • Sisteme de Transport Operaţional (STO);
 • Maşini şi Instalaţii pentru Agricultură şi Industria Alimentară (MIAIA);

Lipsa de specialişti în domeniul echipamentelor moderne din agricultură este foarte reală. De aceea, toţi absolvenţii acestui domeniu se angajează la reprezentanţele din România ale unor firme de top din lume precum Massey Ferguson, John Deere, New Holland, CLAAS, Valtra, Fendt şi multe altele.

În domeniul industriei alimentare, ca absolvent, poţi găsi un loc de muncă inclusiv la firmele în care studenţii noştri fac 3 luni de practică, precum VelPitar SA, PetFood Production, Spicul SA, RomPan, Avicola, Quadrant Amroq Beverages (Pepsico) şi lista nu se opreşte aici.

Află mai multe despre acest domeniu, la ISB!

Te-ai hotărât să vii la noi?

Iată ce trebuie sa faci:

In primul rand, preinscrie-te acum pentru admitere aici (doar pentru admitere, etapa I): https://admitere.pub.ro/Admitere/user/signup; dacă te preînscrii online, vei beneficia de o reducere de 10%.

Pentru inscrierea finala vino apoi in perioadele 8-11 iulie sau 13-17 iulie în sala D-005 (la  sediul facultăţii, corpul de clădire D), sau in sala BN-034 (corpul de cladire BN, langa Rectoratul UPB) între orele 9:00 – 16:00. Pentru domeniul "Mecatronica si Robotica" te poti inscriere si la Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, sala A03, între orele 9:00 – 15:00, în aceleasi perioade.

Va trebui să ai la tine:

 • diploma de bacalaureat în original sau, pentru absolvenţii din 2020 - adeverinta de absolvire;
 • foaia matricolă în original sau adeverinţă cu mediile anuale la disciplinele de concurs (matematică, fizică, chimie, informatica);
 • copie după certificatul de nastere şi dupa cartea de identitate;
 • adeverinţă medicală tipizată;
 • 4 fotografii color 4:3, cu numele scris pe spatele fiecarei fotografii;
 • dosar plic;
 • pentru candidatii orfani de ambii parinti - copii legalizate după certificatele de deces ale părinţilor (necesare pentru scutire de taxa de înscriere);
 • pentru candidatii care provin din case de copii sau centre de plasament - adeverinţă de la centrul de plasament (necesara pentru scutire de taxă de înscriere).

Taxa de înscriere (fara reducerea de care beneficiaza cei care s-au preinscris) este de 125 lei si se poate achita chiar la momentul inscrierii.

Te asteptam! Succes 🙂