ACASA 

STUDII

STUDENTI

DEPARTAMENTE

RESEARCH CENTRES

Calitate

DIVERSE

ISB-INMA TEH Symposium

Admitere licenta 2016 - Facultatea ISB

IMPORTANT - SESIUNEA A DOUA DE ADMITERE!

 Alege ISB_2  Alege ISB_4

Inscrierea candidatilor la concursul de admitere, sesiunea a doua 2016 se face la sediul Facultatii de Ingineria Sistemelor Biotehnice, Bucuresti, Spl. Independentei 313, corp D, sala D-005, in perioada 01 august - 23 sept. 2016, de luni pana vineri, intre orele 9:00 si 16:00, iar sambata si duminica, intre orele 9:00 si 13:00.

Locurile se ocupa pe masura inscrierii candidatilor! Fiecare candidat va sustine probele de concurs (test grila) in ziua in care se inscrie. In functie de numarul candidatilor care se prezinta in vederea ocuparii unui loc vacant, exista posibilitatea ocuparii locurilor la anumite specializari, respectiv a finalizarii etapei de admitere, inaintea datei de 12 septembrie 2016.

Candidatii respinsi cu barem (cu minim media 5 la probele din 25 si 26 iulie) in UPB, pot deveni studenti la Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice fara examen si fara taxa de inscriere, insa cu taxa de inmatriculare.

Candidatii inmatriculati cu taxa la alte facultati din UPB, care doresc sa se transfere pe locurile fara taxa ramase vacante la Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice (ISB), se pot inscrie si inmatricula la ISB fara examen si fara taxa de inscriere

Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice asigura locuri de cazare in caminele facultatii pentru toti studentii din provincie admisi si inmatriculati in anul I, 2016-2017. Cazarea studentilor admisi in anul I se face in ziua de 28.09.2016, incepand cu ora 9:00.

 Cazare_2 Cazare_3 

Informatii suplimentare: Pliant admitere ISB;    Harta - locatia Facultatii ISB.
Alte informatii puteti obtine si la numerele de telefon 021.402.9635, 0744.371.574, sau 0741.045.356.

Numarul de locuri ramase vacante:

Documente necesare pentru inscriere:

- 4 fotografii (format 3x4 cm, color, pe hartie mata);
- diploma sau adeverinta de bacalaureat (original);
- foaia matricola (original), sau adeverinta cu mediile anuale la matematica si fizica, chimie, sau economie;
- copie legalizata a certificatului de nastere;
- adeverinta medicala (eliberata de liceu sau de medicul de familie);
- fisa de inscriere (se va completa la secretariatul fiecarei facultati);

- chitanta de plata a taxei de inscriere la concursul de admitere (se elibereaza la momentul inscrierii);
- dosar plic;
- pentru candidatii orfani de ambii parinti - copii legalizate dupa certificatele de deces ale parintilor
  (necesare pentru scutire de taxa de inscriere);
- pentru candidatii care provin din case de copii sau centre de plasament - adeverinta
  (necesara pentru scutire de taxa de inscriere).

Taxa de inscriere la concurs este in valoare de 125 lei, iar taxa de inmatriculare in anul I este de 50 lei. Taxele se achita in momentul inscrierii.

Discipline pentru cele 10 intrebari din testul grila:

Disciplina I - Algebra si elemente de analiza matematica (5 subiecte);
Disciplina a II-a - la alegere dintre urmatoarele discipline: Fizica, Geometrie si trigonometrie, Chimie organica, Economie.

Pentru informatii generale privind admiterea in Politehnica, puteti accesa site-ul UPB.

Detaliile privind organizarea concursului de admitere sunt prevazute in Regulamentul de organizare si desfasurare a concursului de admitere la Universitatea Politehnica din Bucuresti in anul universitar 2016-2017, studii universitare de licenta.