ACASA 

STUDII

STUDENTI

DEPARTAMENTE

RESEARCH CENTRES

Calitate

DIVERSE

ISB-INMA TEH Symposium

Admitere programe de studii de licenta - 2017

Lista candidatilor inmatriculati la Facultatea ISB, sesiunea iulie 2017

Anunt important! La Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice au ramas locuri libere la buget, la domeniile Ingineria Produselor Alimentare, Ingineria Mediului si la Inginerie Mecanica. Admiterea pe locurile vacante se face incepand cu data de 21.07.2017, la sediul facultatii (Corp D, sala D-005). POSTER sesiunea a II-a.

Locurile se ocupa pe masura inscrierii candidatilor! In functie de numarul candidatilor care se prezinta in vederea ocuparii unui loc vacant, exista posibilitatea ocuparii locurilor la anumite specializari, respectiv a finalizarii etapei de admitere, inaintea datei de 12 septembrie 2017.

Candidatii respinsi cu barem la orice facultate din UPB (cu minim media 5 la probele din sesiunea iulie 2017), pot deveni studenti la Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice fara examen si fara taxa de inscriere, insa cu taxa de inmatriculare.

Candidatii inmatriculati cu taxa la alte facultati din UPB, care doresc sa se transfere pe locurile fara taxa ramase vacante la Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice, se pot inscrie si inmatricula la ISB fara examen si fara taxa de inscriere, insa cu taxa de inmatriculare

Candidatii respinsi fara barem la orice facultate din UPB (cu media mai mica de 5 la probele din sesiunea iulie 2017), precum si candidatii care nu au sustinut examen de admitere in UPB in sesiunea iulie 2017, vor sustine un test simplu, de tipul chestionar interviu (vezi detalii aici) in ziua in care se inscriu. Calculul punctajului si inmatricularea se fac imediat. Candidatii vor achita taxa de inscriere (cu exceptia cazurilor prevazute de lege) si pe cea de inmatriculare.

 Alege ISB_2  Alege ISB_4

Admiterea la Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice (ISB) se realizeaza prin concurs, pe baza de chestionar (fisa) interviu sustinut odata cu inscrierea. Fisa include testul grila si ia in considerarea inclusiv media obtinuta la examenul de bacalaureat.

Fisa - chestionar interviu cuprinde:
- un test grila cu 10 intrebari (5 intrebari de algebra si analiza matematica si 5 intrebari la alegere intre geometrie şi trigonometrie, fizica, chimie organica, sau economie);
- evaluarea calificativelor la competentele digitale si lingvistice;
- rezultatul obtinut in urma discutiei libere motivationale, cu membrii comisiei de evaluare.

Aici poti gasi exemple de subiecte pentru concursul de admitere.

Inscrierea candidatilor se face in corpul D (in incinta Universitatii Politehnica Bucuresti, langa National TV), sala D - 005, orele 9.00 - 13.00 (in perioada 21 iul. - 25 aug. 2017) si 8.00 - 16.00 (in perioada 28 aug. - 12 sept. 2017). INFORMATII suplimentare la tel.: 021.402.9648 / 0721.334.922 / 0741.045.356 / 0744.371.574.

Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice asigura locuri de cazare in caminele facultatii pentru toti studentii din provincie admisi si inmatriculati in anul I, 2017-2018.

 Cazare_2 Cazare_3 

Numarul de locuri ramase disponibile la Facultatea ISB:

Documente necesare pentru inscriere:

- 4 fotografii color tip buletin de identitate, cu numele scris pe spatele fiecarei fotografii;
- diploma de bacalaureat în original sau adeverinta de absolvire pentru cei care sustin bacalaureatul in 2017;
- foaia matricola sau adeverinta cu mediile anuale la matematica si fizica, chimie sau economie;
- copie dupa certificatul de nastere;
- adeverinta medicala tip;
- fisa de inscriere (se va procura de la secretariatul facultatii ISB);

- chitanta de plata a taxei de inscriere la concursul de admitere (se elibereaza la momentul inscrierii);
- dosar plic;
- pentru candidatii orfani de ambii parinti - copii legalizate dupa certificatele de deces ale parintilor (necesare pentru scutire de taxa de inscriere);
- pentru candidatii care provin din case de copii sau centre de plasament - adeverinta de la centrul de plasament (necesara pentru scutire de taxa de inscriere).

Informatii suplimentare:

   - Informatii generale privind admiterea in UPB (regulament, calendar concurs, probe, rezultate, inmatriculari etc.);
  - Pliant admitere, Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice;
  - Poster admitere, Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice.