ACASA 

ADMITERE

STUDII

STUDENTI

DEPARTAMENTE

RESEARCH CENTRES

Calitate

DIVERSE

ISB-INMA TEH Symposium

Ingineria Sistemelor Biotehnice si Ecologice – ISBE

Competente de specialitate

Pe parcursul celor 4 ani de studiu, studentii care urmeaza aceasta specializare isi vor insusi cunostintele si aptitudinile necesare pentru a capata urmatoarele competente de specialitate:

  • Capacitatea de a utiliza principiile de dimensionare si reprezentare grafica, precum si de a intelege functionarea echipamentelor si sistemelor tehnice din ingineria mediului;
  • Capacitatea de a identifi ca, intelege, evalua si rezolva probleme din domeniul ingineriei mediului;
  • Alegerea, instalarea, exploatarea si service-ul masinilor, echipamentelor si sistemelor biotehnice si ecologice (depoluare, ecologizare / salubrizare, gestiunea integrata a deseurilor, biotehnologii);
  • Conceperea, organizarea si conducerea proceselor de productie in ingineria sistemelor biotehnice si ecologice;
  • Capacitatea de a aplica metode si de a utiliza echipamente pentru masurarea si monitorizarea factorilor de mediu si de evaluare a factorilor de risc;
  • Elaborarea de documentatii tehnice referitoare la echipamente si sisteme biotehnice si ecologice (studii de caz, auditari de mediu, buletine de analiza, notite tehnice);
  • Capacitatea de a lucra in echipa si de a coordona echipe care realizeaza sarcini profesionale in conditii impuse;
  • Capacitatea de a opera cu softuri specializate utilizate in studiul si monitorizarea proceselor biotehnice si ecologice;
  • Capacitatea de adaptare la noile tehnologii prin documentare intr-o limba de circulatie internationala si de elaborare a unui program de autoperfectionare.
ISBE_1 ISBE_2 ISBE_3