Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti

Departamentul de Mecanica "Radu P. Voinea"Cercetare

Home Conducere Membri Cursuri Master Cercetare Laboratoare Biblioteca Publicatii Teze Activitate Evenimente Despre noi Contact

 

PNCDI

 

 

Sistem inteligent pentru monitorizarea si controlul activ al structurilor (SIMOCA)

 

 

Contract PNCDI II nr. 81-031 / 14.09.2007

Proiect coordonat de catre U. P. B.

Durata: 2007-2010

Director de contract: prof. dr. ing. Ion STROE

 

 

Promovarea unei tehnologii de extragere a uleiurilor vegetale, sursa energetica curata de protectie a mediului si de reducere a emisiilor de gaze in urma utilizarii in fermele agricole (TEUV)

 

 

Contract PNCDI II nr. 21-049 / 18.09.2007

Proiect coordonat de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Masini si Instalatii destinate Agriculturii si Industriei Alimentare

Durata: 2007-2010

Responsabil stiintific U. P. B.: prof. dr. ing. Constantin ION

 

 

Reducerea nivelului de zgomot cabina pasagerilor prin optimizarea structurii fuselajului (NORA)

 

 

Contract PNCDI II nr. 71-036 / 2007

Proiect coordonat de Institutul National de Cercetare Dezvoltare Turbomotoare

Durata: 2007-2010

Responsabil stiintific U. P. B.: prof. dr. ing. Ioan MAGHETI

 

 

Metode vortex de simulare a curgerilor nestationare incompresibile in jurul aripilor (VORTEX)

 

 

Contract PNCDI II nr. 81-029 / 14.09.2007

Proiect coordonat de Institutul National de Cercetari Aerospatiale "Elie Carafoli"

Durata: 2007-2010

Responsabil stiintific U. P. B.: conf. dr. ing. Andrei CRAIFALEANU

 

 

Sistem avansat bazat pe relief artificial pentru orientarea si asistarea aeronavelor (VISUALAND)

 

 

Contract PNCDI II nr. 81-014 / 14.09.2007

Proiect coordonat de Institutul National de Cercetari Aerospatiale "Elie Carafoli"

Durata: 2007-2009

Responsabil stiintific U. P. B.: conf. dr. ing. Andrei CRAIFALEANU

 

 

Dezvoltarea si evaluarea de sisteme complexe de control activ si semiactiv al vibratiilor (DESCAS)

 

 

Contract PNCDI II nr. 71-028 / 14.09.2007

Proiect coordonat de Institutul National de Cercetari Aerospatiale "Elie Carafoli"

Durata: 2007-2010

Responsabil stiintific U. P. B.: conf. dr. ing. Aurel ALECU

 

 

Evaluarea predictiva a comportarii structurilor unei aeronave pentru securitatea echipajului si a pasagerilor (EVAPRED)

 

 

Contract PNCDI II nr. 82-073 / 01.10 2008

Proiect coordonat de Institutul National de Cercetari Aerospatiale "Elie Carafoli"

Durata: 2008-2011

Responsabil stiintific U. P. B.: conf. dr. ing. Aurel ALECU

 

 

Sistem integrat de caracterizare, monitorizare si antrenare asistata a locomotiei umane (CAMONAL)

 

 

Contract PNCDI II nr. 82-089 / 01.10 2008

Proiect coordonat de Institutul National de Cercetari pentru Sport

Durata: 2008-2011

Responsabil stiintific U. P. B.: conf. dr. ing. Aurel ALECU

 

 

Echipament mecatronic inteligent, autonom de eliminare a depunerilor de zapada pe drumurile de acces secundar in mediu urban (UACUZ)

 

 

Contract PNCDI II nr. 72-199 / 01.10 2008

Proiect coordonat de Institutul National de Cercetare Dezvolatre pentru Mecanica Fina

Durata: 2008-2011

Responsabil stiintific U. P. B.: conf. dr. ing. Mihail BOIANGIU

 

 

Sistem ultrasonor avansat pentru monitorizarea integritatii structurale a conductelor (https://sites.google.com/site/ultrasonicmonitoringpipes/)

 

 

Contract PN-II-ID-PCE-2011-3-0512

Proiect coordonat de catre U. P. B.

Durata: 2011-2014

Director de contract: prof. dr. ing. Mihai Valentin PREDOI

 

 

CEEX

 

 

Sistem sinergic pentru lansarea/ recuperarea dinamica a obiectelor satelitare (SILROS)

 

 

Contract CEEX nr. 22 / 1 / 20.09.2006

Proiect coordonat de Institutul National de Cercetari Aerospatiale "Elie Carafoli"

Durata: 2006-2008

Responsabil stiintific U. P. B.: prof. dr. ing. Ion STROE

 

 

Platforma tehnologica nationala de dinamica spatiala (PTNDS)

 

 

Proiect coordonat de Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei

Durata: 2005-2008

Responsabil stiintific U. P. B.: prof. dr. ing. Ion STROE

 

 

Sistem satelitar permanent cu traiectorie controlata la joasa altitudine (SISATJA)

 

 

Proiect coordonat de Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei

Durata: 2005-2008

Responsabil stiintific U. P. B.: prof. dr. ing. Ion STROE

 

 

Misiunea spatiala a unui microsatelit cu scopuri stiintifice si de explorare (GOLIAT)

 

 

Proiect coordonat de Agentia Spatiala Romana

Durata: 2005-2008

Responsabil stiintific U. P. B.: prof. dr. ing. Ion STROE

 

 

Sistem de coordonare a activitatilor spatiale prin proceduri de cercetare avansata si management al cunostiintelor (MARKS)

 

 

Proiect coordonat de Agentia Spatiala Romana

Durata: 2005-2007

Responsabil stiintific U. P. B.: prof. dr. ing. Ion STROE

 

 

Dezvoltarea de noi concepte, tehnici si abilitati bazate pe metode sinergice de evaluare neinvaziva a materialelor noi si avansate, a materialelor micro si nanostructurate; estimari de ciclu de viata a structurilor realizate cu acestea (SINERMAT)

 

 

Contract CEEX nr. 6110 / 2005

Proiect coordonat de Instututul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Tehnica

Durata: 2005-2008

Responsabil stiintific U. P. B.: prof. dr. ing. Mihai Valentin PREDOI

 

 

Cercetari avansate privind reducerea nivelului poluarii sonore, in zonele locuite, generata de traficul feroviar si rutier, prin amplasarea de bariere acustice (PANOURIACUSTICE)

 

 

Proiect coordonat de Academia Tehnica Militara

Durata: 2006-2008

Responsabil stiintific U. P. B.: prof. dr. ing. Mihai BUGARU

 

 

Metoda inovativa de investigatie noninvaziva a alterarilor morfofunctionale in patologia articulara pe baza spectrelor vibroacustice si termice (INOVART)

 

 

Proiect coordonat de Academia Tehnica Militara

Durata: 2006-2008

Responsabil stiintific U. P. B.: prof. dr. ing. Mihai BUGARU

 

 

Sistem mecanic pentru cuplarea surselor de putere termica si electrica, destinat automobilelor ecologice cu propulsie hibrida (SMCPA)

 

 

Proiect coordonat de Universitatea din Pitesti

Durata: 2006-2008

Responsabil stiintific U. P. B.: prof. dr. ing. Mihai BUGARU

 

 

Cercetare dezvoltatre sistem inovativ pentru amortizarea miscarii oscilnte a conductelor si echipamentelor din C.N.E. (SIMAO)

 

 

Contract CEEX nr. 17 / 27.07.2006

Proiect coordonat de Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare - Sucursala de Inginerie Tehnologica Obiective Nucleare Bucuresti Magurele

Durata: 2006-2008

Responsabil stiintific U. P. B.: conf. dr. ing. Aurel ALECU

 

 

Analiza si sinteza aero-mecanica a unui microvehicul cu aripi batante; demonstrator (FLAWIAS)

 

 

Contract CEEX nr. 113 / 15.09.2006

Proiect coordonat de Institutul National de Cercetari Aerospatiale "Elie Carafoli"

Durata: 2006-2008

Responsabil stiintific U. P. B.: conf. dr. ing. Andrei CRAIFALEANU

 

 

CNCSIS

 

 

Cercetari avansate pentru caracterizarea ultrasonora a microdefectelor in structuri cu geometrie complexa

 

 

Grant CNCSIS, tema 9, cod 123

Proiect realizat de U. P. B.

Director de grant: prof. dr. ing. Mihai Valentin PREDOI

 

 

Reducerea zgomotului cu ajutorul atenuatoarelor de zgomot multietajate moderne

 

 

Grant CNCSIS, tip TD, cod 374 / 2007

Proiect realizat de U. P. B.

Director de grant: asist. dr. ing. Ovidiu VASILE

 

 

Contracte cu agenti economici

 

 

Determinari experimentale privind nivelele de zgomot pentru impingatorul de 2x800CP BOCSA 1 in vederea autorizarii ANR

 

 

Contract cu SC CNF GIURGIU NAV S.A., nr. intern U. P. B. IS-25-08-03

Proiect realizat de catre U. P. B.

Director de contract: conf. dr. ing. Mihail BOIANGIU

 

 

Determinari experimentale privind nivelele de zgomot pentru impingatorul fluvial FLUMAR II de 300Kw sI slepul AQUARIUS de 421Kw in vederea autorizarii ANR

 

 

Contract cu SC INTERAGRO S.R.L., nr. intern U. P. B. IS-25-08-08

Proiect realizat de catre U. P. B.

Director de contract: conf. dr. ing. Mihail BOIANGIU

  

 

Departamentul de Mecanica "Radu P. Voinea", Centrul de Cercetari in Mecanica Sistemelor, Universitatea "Politehnica" din Bucuresti,

Splaiul Independentei nr. 313, sala BN-01, cod 060042, Bucuresti, ROMANIA, tel.: (004)021.402.92.50, email: secretariat at cat.mec.pub.ro