Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti

Departamentul de Mecanica "Radu P. Voinea"Andrei CRAIFALEANU

Home Conducere Membri Cursuri Master Cercetare Laboratoare Biblioteca Publicatii Teze Activitate Evenimente Despre noi Contact

 

Andrei CRAIFALEANU

1. Studii

 • 1985 - absolvent al Institutului Politehnic Bucuresti (in prezent Universitatea "Politehnica" din Bucuresti), Facultatea de Aeronave, directia de aprofundare Aeronave (Structura). Lucrare de diploma privind stabilitatea si dinamica zborului unui avion echipat cu sistem de control direct al fortei laterale

 • 1998 - doctorat in ramura de stiinta Tehnica, specializarea Mecanica tehnica si vibratii, la Universitatea "Politehnica" din Bucuresti. Teza: Contributii la studiul mecanic al unor medii vascoplastice

2. Experienta profesionala

 • 1985-1987 - inginer la Intreprinderea de Avioane Bucuresti (in prezent ROMAERO)

 • 1987-1990 - inginer la Institutul de Cercetare Stiintifica si Inginerie Tehnologica de Aviatie Bucuresti  (ICSITAv Bucuresti) - in prezent Institutul National de Cercetari Aerospatiale "Elie Carafoli" (INCAS)

 • 1990-1996 - asistent universitar la Universitatea "Politehnica" din Bucuresti, Catedra de Mecanica (in prezent Departamentul de Mecanica)

 • 1996-2002 - sef de lucrari la aceeasi catedra

 • 2002-2016 - conferentiar universitar la aceeasi catedra

 • incepand din 2016 - profesor universitar la Departamentul de Mecanica

3. Cursuri

 • Mecanica (Facultati: Automatica si Calculatoare, Inginerie Mecanica)

 • Technical Mechanics (Facultatea de Inginerie in Limbi Straine, English stream)

 • Metode de combatere a vibratiilor (Master, Catedra de Mecanica)

4. Domenii de interes

 • Mecanica teoretica si aplicata

 • Vibratii mecanice, masurarea vibratiilor si prelucrarea datelor achizitionate

 • Stabilitatea si dinamica zborului

 • Mecanica mediilor continue (elasticitate, plasticitate si vascoplasticitate), rezistenta materialelor

 • Metode numerice

 • Simularea numerica si grafica a sistemelor mecanice

 • Instruire asistata de calculator

5. Lucrari publicate

 • peste 170 de articole stiintifice, publicate in reviste de specialitate si in volumele unor manifestari stiintifice internationale sau nationale

 • 12 carti stiintifice si cursuri universitare

 • 5 culegeri de probleme

6. Contracte de cercetare

 • 9 in calitate de responsabil stiintific

 • 13 in calitate de membru al echipei de cercetare

7. Afilieri

 • Membru Societatea Romana de Acustica

 • Membru Asociatia de Mecanica Sistemelor Multicorp

 • Membru Asociatia Romana de Teoria Mecanismelor si a Masinilor

 • Membru Societatea Romana de Robotica

 • Referent stiintific la revista University "Politehnica" of Bucharest Scientific Bulletin

 • Membru in Scientific Board al revistei "Romanian Journal of Acoustics and Vibration"

8. Distinctii

 • Premiul II pe anul 2007 acordat de Ministerul Educatiei si Cercetarii (Autoritatea Nationala Cercetare Stiintifica), pentru excelenta in cercetare la categoria "Proiecte de cercetare dezvoltare complexe", aria tematica "Transporturi", pentru proiectul Analiza si sinteza aero-mecanica a unui microvehicul cu aripi batante; demonstrator - FLAWIAS (participant in calitate de responsabil stiintific al echipei de cercetare a U.P.B.)

10. Informatii suplimentare

 • incepand din 2008 - membru al consiliului Departamentului de Mecanica.

 • incepand din 2016 - director al Departamentului de Mecanica

 

Departamentul de Mecanica "Radu P. Voinea", Centrul de Cercetari in Mecanica Sistemelor, Universitatea "Politehnica" din Bucuresti,

Splaiul Independentei nr. 313, sala BN-01, cod 060042, Bucuresti, ROMANIA, tel.: (004)021.402.92.50, email: secretariat at cat.mec.pub.ro