Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti

Departamentul de Mecanica "Radu P. Voinea"Master CZV

Home Conducere Membri Cursuri Master Cercetare Laboratoare Biblioteca Publicatii Teze Activitate Evenimente Despre noi Contact

 

CONTROLUL ZGOMOTELOR SI VIBRATIILOR

 

acreditat de ARACIS (http://www.aracis.ro/uploads/media/Validare_rapoarte_21.07.2011.pdf, pozitia 144)

 

Inscriere online pentru admitere la master in perioadele 01-11 iulie si 05-15 septembrie 2022

https://admitere.pub.ro/Admitere/site/infogen

http://isb.pub.ro/admitere-master/

(Informatii suplimentare CZV; Informatii suplimentare IPACMSM).

 

Fenomenele vibroacustice care apar in functionarea masinilor si echipamentelor produc efecte nocive asupra zonelor de locuit si asupra spatiilor de lucru. Ca urmare, apare necesitatea adoptarii unor solutii tehnice de reducere a acestor surse de poluare pana la incadrarea in normele internationale privind conditiile de viata si de munca ale oamenilor. Directivele 2000/14 EC si 2002/44 EC ale Consiliului Europei stabilesc limite stricte privind nivelele de zgomot si vibratii acceptabile.

Pentru a raspunde acestor cerinte, a luat nastere domeniul de studiu denumit "Controlul Zgomotelor si Vibratiilor", care reprezinta un ansamblu de metode ce urmaresc:

 • analiza campului acustic cu toate aspectele lui (producere, propagare, receptare, control, protectie);

 • analiza comportarii dinamice vibratorii a sistemelor;

 • stabilirea gradului de nocivitate al efectelor vibroacustice;

 • gasirea unor masuri de reducere a nivelului acestor efectelor pana la limita impusa de normele admise, cu satisfacerea unor criterii de economicitate.

In majoritatea universitatilor tehnice din Statele Unite, Canada si Uniunea Europeana (Auburn University, Al., U. S. A.; Waterloo University, McGill University si Ecole Polytechnique de Montreal din Canada; T. U. Munchen si T. U. Aachen din Europa etc.) au fost introduse programe de specializare in acest domeniu.

Unul dintre primele programe de acest tip din Romania functioneaza inca din anul 1995 la Departamentul de Mecanica a Universitatii "Politehnica" din Bucuresti, initial in cadrul cursurilor de studii aprofundate, iar ulterior in cadrul celor de master.

 

 

Competente specifice

Scopul programului de master "Controlul Zgomotelor si Vibratiilor" este de a asigura absolventilor studiilor de licenta competente complementare largite, precum:

 • cunoasterea echipamentelor moderne de masura a zgomotului si vibratiilor;

 • masurarea, prelucrarea si interpretarea datelor experimentale din domeniul vibroacusticii;

 • cunoasterea normelor nationale si internationale privind nivelele admisibile de zgomot si vibratii;

 • evaluarea impactului si a modalitatilor de reducere a efectelor poluarii acustice si vibratorii, din toate domeniile de activitate, asupra omului si mediului;

 • evaluarea starii de buna functionare din punct de vedere vibroacustic a utilajelor, echipamentelor, sau altor sisteme complexe;

 • monitorizarea functionarii sistemelor analizate pe baza determinarilor experimentale de zgomot si vibratii;

 • stabilirea domeniilor de buna functionare si a domeniilor de conformitate cu legislatia in vigoare;

 • predictia nivelelor de zgomot si vibratii pentru sistemele si instalatiile analizate;

 • proiectarea sistemelor de protectie si control al poluarii acustice si vibratorii, adaptate fiecarui sistem si fiecarei probleme analizate;

 • adoptarea solutiilor tehnice adecvate privind proiectarea, fabricarea si intretinerea produselor, care sa indeplineasca cerintele de protectie vibroacustica a omului si mediului;

 • dezvoltarea abilitatilor manageriale in domeniul acusticii tehnice la nivelul agentiilor guvernamentale, autoritatilor locale, unitatilor industriale, institutelor de cercetari, unitatilor de control si omologare.

 

Incepand cu anul universitar 2012-2013, programul de studii de master "Controlul Zgomotelor si Vibratiilor" se desfasoara in cadrul unui parteneriat intre Universitatea "Politehnica" din Bucuresti si S.C. RENAULT TECHNOLOGIE ROUMANIE S.R.L. (RTR). Acest parteneriat este parafat printr-un contract valabil pentru urmatoarele trei promotii (pana in anul 2015), cu posibilitatea de extindere si imbunatatire.

 

 

Obiectivele parteneriatului

 • atragerea spre acest program de studiu a absolventilor valorosi din programele de studii de licenta;

 • asigurarea pe perioada studiilor, pentru studenti, a unui cadru propice de formare profesionala si dobandire de competente specifice domeniului general al vibroacusticii, precum si a unor competente specifice partenerului S. C. RENAULT TECHNOLOGIE ROUMANIE S.R.L.; se are in vedere recrutarea de catre partener a unei parti a absolventilor;

 • pastrarea caracteristicilor globale ale programului de studii de master atestate de acreditarea ARACIS.

 

Pentru atingerea acestor obiective, partenerii agreaza planul de invatamant al programului de studii "Controlul Zgomotului si Vibratiilor" si se implica activ in realizarea acestuia prin

 • asigurarea unui corp profesoral de calitate cu competente in domeniul disciplinelor predate;

 • utilizarea bazei materiale a Departamentul de Mecanica din cadrul Universitatii "Politehnica" din Bucuresti;

 • asigurarea unor vizite de studiu si a unor stagii de practica in cadrul locatiilor  S.C. RENAULT TECHNOLOGIE ROUMANIE S.R.L.;

 • asigurarea accesului studentilor la o serie de softuri specifice RTR;

 • organizarea unor intalniri si dezbateri semestriale intre cadrele didactice din Universitatea "Politehnica" din Bucuresti si specialistii din RTR, avand ca teme de discutie problemele partenerilor specifice programului de studii, precum si dezvoltarea unor noi domenii de colaborare.

 

Perspective profesionale

Specializarea de master "Controlul Zgomotelor si Vibratiilor" ofera multiple perspective de integrare pe piata muncii din tara, din Europa si de pe glob, precum:

 • cercetator stiintific in domeniul acusticii tehnice si al vibratiilor sistemelor ;

 • proiectant de masini, instalatii si structuri complexe cu responsabilitati privind comportarea din punct de vedere acustic si vibratoriu;

 • proiectant de sisteme de protectie impotriva efectului zgomotului si vibratiilor;

 • proiectant de sisteme de control a poluarii acustice si vibratorii;

 • expert in domeniul calitatii mediului si vietii, pe probleme de zgomot si vibratii;

 • inspector pentru protectia mediului;

 • inspector pentru protectia muncii;

 • specialist in exploatarea aparaturii pentru monitorizarea zgomotului si vibratiilor;

 • specialist comercializare aparatura pentru monitorizarea zgomotului si vibratiilor.

 

Grupuri tinta

Cursurile prezentului program de master se adreseaza absolventilor primului ciclu de studii universitare (studii de licenta de 4 ani), precum si celor din vechea structura de invatamant (studii de licenta de 5 ani), ai facultatilor din Universitatea "Politehnica" din Bucuresti si din alte universitati tehnice, cu profiluri de:

 • inginerie mecanica, precum Inginerie Aerospatiala, Inginerie Mecanica, Inginerie Tehnologica, Transporturi, Ingineria Sistemelor Biotehnice;

 • inginerie elctromecanica si electrica, precum Energetica, Inginerie Electrica, Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei;

 • inginerie de alte tipuri decat cele din U. P. B., precum Constructii, Petrol si Gaze, facultati tehnice militare;

 • de orice alt tip, care, prin natura activitatii pe care o desfasoara, solicita competente in domeniul prezentului program de master.

 

 

CONTROLUL ZGOMOTELOR SI VIBRATIILOR

(programa de studiu pentru ciclurile 2018-2020, 2019-2021, 2020-2022)

 

Nr. crt.

Denumirea disciplinei

Semestrul

1.

Vibratiile sistemelor

1

2.

Bazele acusticii 1

3.

Masurari acustice si de vibratii 1

4.

Managementul controlului poluarii acustice si vibratorii

5.

Cercetare stiintifica 1

1.

Metode pentru combaterea vibratiilor

2

2.

Bazele acusticii 2

3.

Masurari vibroacustice - Achizitia si prelucrarea datelor experimentale (LabVIEW)

4.

Metode aproximative - Metoda elementului finit in vibroacustica

5.

Managementul proiectelor

6.

Cercetare stiintifica 2

7.

Vibratii neliniare si aleatoare /

Matematici aplicate in acustica tehnica *

8.

Psihopedagogia adolescentilor, tinerilor si adultilor **

9.

Multimedia in educatie **

1.

Proiectarea asistata de calculator in vibroacustică (CATIA)

3

2.

Masurari acustice si de vibratii  2

3.

Metode pentru combaterea zgomotului

4.

Proiectarea atenuatoarelor de zgomot si vibratii

5.

Norme si reglementari in domeniul zgomotelor, vibratiilor si protectia muncii in acest domeniu

6.

Cercetare stiintifica 3

7.

Diagnoza si monitorizarea vibroacustica /

Probleme speciale de vibratii si acustica *

8.

Didactica domeniului si dezvoltari in didactica specializarii (invatamant liceal, postliceal) **

9.

Educatie interculturala **

1.

Etica și integritate academică

4

2.

Cercetare stiintifica, practica si elaborare disertatie

3.

Practica pedagogica (invatamant liceal, postliceal) **

4.

Examen de absolvire, Nivelul II (modul psihopedagogic) **

 

                                       *  Discipline optionale

                                       ** Discipline facultative

 

Departamentul de Mecanica "Radu P. Voinea", Centrul de Cercetari in Mecanica Sistemelor, Universitatea "Politehnica" din Bucuresti,

Splaiul Independentei nr. 313, sala BN-01, cod 060042, Bucuresti, ROMANIA, tel.: (004)021.402.92.50, email: secretariat at cat.mec.pub.ro