Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti

Departamentul de Mecanica "Radu P. Voinea"Master IPACMSM

Home Conducere Membri Cursuri Master Cercetare Laboratoare Biblioteca Publicatii Teze Activitate Evenimente Despre noi Contact

 

INGINERIE SI PROIECTARE ASISTATE DE CALCULATOR

PENTRU  MASINI SI STRUCTURI MECANICE

 

acreditat de ARACIS (http://www.aracis.ro/uploads/media/Validare_rapoarte_21.07.2011.pdf, pozitia 147)

 

Inscriere pentru admitere la master in perioada mai-septembrie 2023

https://admitere.pub.ro/Admitere/site/infogen

http://isb.pub.ro/admitere-master/

(Informatii suplimentare CZV; Informatii suplimentare IPACMSM).

 

Problemele generate de fenomenele statice si dinamice care apar in functionarea masinilor si echipamentelor mecanice imbina aspecte tehnice, economice si de cercetare. Adoptarea inca din faza de proiectare a unor solutii tehnice care sa corespunda atat incadrarii in norme internationale, cat si realizarii unor criterii economice, presupune rezolvarea unor probleme complexe interdisciplinare privind reducerea consumului de materiale, a consumului energetic si a pretului de cost, precum si a poluarii acustice si de vibratii, in toate sferele activitatii umane si respectarea prevederilor legislatiei comunitare in acest sens.

Aria tematica a acestei sectii de Master se inscrie in dinamica dezvoltarii economiei si cercetarii stiintifice internationale, deoarece formeaza specialisti capabili sa proiecteze si sa exploateze masini si instalatii, precum si constructii care sa indeplineasca normele privind siguranta in exploatare, poluarea si consumurile energetice.

Pe parcursul celor 4 semestre studentii invata sa utilizeze programele CATIA, INVENTOR, MATLAB, LabVIEW, COMSOL.

Specializarea propusa corespunde cerintelor mentionate, avand ca scop cunoasterea aprofundata a cauzelor fizice de producere a fenomenelor nedorite in statica si dinamica structurilor mecanice si dinamica masinilor, caracteristicile acestora si metodele de reducere atat la sursa, cat si pe caile lor de propagare.

 

 

Obiectivele programului de master

 • formarea de specialisti care sa stie sa foloseasca tehnica de calcul si soft-urile performante de proiectare asistata de calculator si de monitorizare a functionarii masinilor si structurilor mecanice;

 • formarea specialistilor care sa foloseasca la intreaga capacitate echipamente performante achizitionate, sau care se vor achizitiona in domeniul dinamicii masinilor si structurilor mecanice;

 • formarea de specialisti care sa realizeze monitorizarea din punct de vedere dinamic a tuturor domeniilor de activitate ale produselor; stabilirea pentru acestea domeniile de conformitate cu legislatia din domeniu.

 • formarea de aptitudini privind intelegerea interactiunii vibratii-zgomot si evaluarea-predictia starii de buna functionare a sistemelor complexe;

 • participarea la proiecte ingineresti de specialitate individuale sau colective rezultate din lucrul in echipa;

 • formarea de calitati manageriale in derularea proiectelor, folosirea cu maxima eficienta a resurselor organizationale;

 • evaluarea in mod critic a unor rationamente, ipoteze, concepte abstracte si date necesare pentru a-si crea propriile rationamente care sa contribuie la solutionarea unor probleme complexe din procesele creative;

 • sustinerea de comunicari stiintifice si elaborarea de rapoarte tehnice de specialitate;

 • asimilarea tehnicilor de munca intelectuala, cunoasterea tehnologiilor in continua schimbare si a noilor tehnici ca parte a procesului de educatie continua, de instruire si de autoperfectionare, necesare pe durata intregii vieti.

Programul de studii de master "Inginerie si Proiectare Asistate de Calculator pentru Masini si Structuri Mecanice" are un caracter informativ si unul formativ. Odata cu transmiterea cunostintelor de specialitate aprofundate si/sau interdisciplinare, se transmit studentilor si competentele de a proiecta, implementa, analiza si exploata din punct de vedere dinamic sisteme tehnice, precum si de a conduce proiecte de complexitate medie si ridicata din acelasi domeniu. Se creaza astfel posibilitatea de adaptare a absolventilor la cerintele actuale ale pietei muncii.

 

 

Competente specifice

Pe parcursul celor patru semestre de studiu, prin asimilarea cursurilor, seminarelor, laboratoarelor si proiectelor la disciplinele studiate, se vor dezvolta urmatoarele competente generale si profesionale:

 • dobandirea abilitatilor pentru proiectarea masinilor si structurilor mecanice;

 • modelarea sistemelor tehnice pentru analiza acestora din punct de vedere dinamic;

 • dobandirea abilitatilor privind utilizarea calculatorului pentru cercetare stiintifica si a programelor de proiectare asistata de calculator (CATIA, INVENTOR, MATLAB, LabVIEW, COMSOL);

 • prelucrarea datelor experimentale cu programe specializate si/sau realizarea de programe proprii de prelucrare si prezentare a rezultatelor;

 • dobandirea abilitatilor privind aspecte estetice ale proiectarii compoentelor mecanice;

 • dezvoltarea abilitatilor manageriale privind obtinerea si derularea proiectelor;

 • monitorizarea si predictia privind comportarea dinamica a masinilor si structurilor mecanice;

 • cunoasterea interactiunii vibratii-zgomot si a interventiei la sursa pentru reducerea nivelului de zgomot si vibratii;

 • masurarea, prelucrarea si interpretarea datelor experimentale;

 • familiarizarea cu rigorile si regulile lucrului in echipa.

 

Perspective profesionale

Absolventii specializarii de master "Inginerie si Proiectare Asistate de Calculator pentru Masini si Structuri Mecanice" isi vor putea gasi pe piata muncii urmatoarele ocupatii:

 • proiectant de masini, instalatii si structuri mecanice;

 • cercetator stiintific in domeniul dinamicii masinilor si structurilor mecanice;

 • manager de firma de proiectare si executie de masini si structuri mecanice;

 • expert in domeniul calitatii mediului si vietii (pe probleme de vibratii);

 • manager de proiecte si dezvoltare de produse noi;

 • specialist exploatare aparatura pentru monitorizarea functionarii masinilor;

 • specialist comercializare masini, instalatii si aparate pentru monitorizarea vibratiilor si zgomotului;

 • cadru didactic in invatamantul preuniversitar sau universitar.

 

Grupuri tinta

Cursurile prezentului program de master se adreseaza absolventilor primului ciclu de studii universitare (studii de licenta) ai facultatilor din Universitatea "Politehnica" din Bucuresti si din alte universitati din domeniul stiintelor exacte si stiintelor ingineresti, cu profiluri de:

 • inginerie mecanica, precum Inginerie Aerospatiala, Inginerie Mecanica, Inginerie Tehnologica, Transporturi, Ingineria Sistemelor Biotehnice;

 • inginerie elctromecanica si electrica, precum Energetica, Inginerie Electrica, Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei;

 • inginerie de alte tipuri decat cele din U. P. B., precum Constructii, Petrol si Gaze, facultati tehnice militare;

 • de orice alt tip (din domeniul stiintelor exacte si stiintelor ingineresti), care, prin natura activitatii pe care o desfasoara, solicita competente in domeniul prezentului program de master.

 

 

INGINERIE SI PROIECTARE ASISTATE DE CALCULATOR

PENTRU MASINI SI STRUCTURI MECANICE

(programa de studiu pentru ciclul 2020-2022)

 

Nr. crt.

Denumirea disciplinei

Semestrul

1.

Proiectare parametrizata asistata de calculator 1 (CATIA)

1

2.

Elemente de acustica tehnica

3.

Metoda elementului finit si metode aproximative in inginerie (COMSOL)

4.

Dinamica masinilor si structurilor 1

5.Cercetare stiintifica 1

6.

Matematici aplicate /

Metode de combatere a vibratiilor *

7.

Proiectarea si managementul programelor educationale **

1.

Proiectare parametrizata asistata de calculator 2 (CATIA, INVENTOR)

2

2.

Medii de programare pentru prelucrari de date necesare in proiectarea asistata de calculator (MATLAB)

3.

Controlul integritatii structurilor folosind ultrasunete

4.

Dinamica masinilor si structurilor 2
5.Limbaje si tehnici de programare pentru achizitii de date experimentale (LabVIEW)
6.Elemente de dinamica rotorilor si diagnoza predictiva

7.

Cercetare stiintifica 2

8.

Psihopedagogia adolescentilor, tinerilor si adultilor **

9.

Consiliere și orientare /

Multimedia in educatie **

1.

Limbaje pentru proiectare asistata

3

2.

Managementul proiectelor

3.

Interactiunea vibratii-zgomot la structuri mecanice

4.

Elemente de design industrial

5.

Mecanica sistemelor multicorp

6.

Cercetare stiintifica 3
7.

Aplicatii CAD (CATIA, INVENTOR) /

Norme, reglementari si protectia muncii in domeniul zgomotului si vibratiilor *

8.

Didactica domeniului si dezvoltari in didactica specializarii (invatamant liceal, postliceal) **

9.

Sociologia educației /

Educație Interculturală **

1.

Etica și integritate academică

4

2.

Cercetare stiintifica, practica si elaborare disertatie

3.

Practica pedagogica (invatamant liceal, postliceal) **

4.

Examen de absolvire, Nivelul II (modul psihopedagogic) **

 

                                                *  Discipline optionale

                                                ** Discipline facultative

 

 

 

INGINERIE SI PROIECTARE ASISTATE DE CALCULATOR

PENTRU MASINI SI STRUCTURI MECANICE

(programa de studiu pentru ciclul 2018-2020, 2019-2021)

 

Nr. crt.

Denumirea disciplinei

Semestrul

1.

Proiectare parametrizata asistata de calculator 1 (CATIA)

1

2.

Elemente de acustica tehnica

3.

Metoda elementului finit si metode aproximative in inginerie (COMSOL)

4.

Dinamica masinilor si structurilor 1

5.Cercetare stiintifica 1
6.

Matematici aplicate /

Stabilitatea echilibrului si a miscarii *

7.

Proiectarea si managementul programelor educationale **

1.

Proiectare parametrizata asistata de calculator 2 (CATIA, INVENTOR)

2

2.

Medii de programare pentru prelucrari de date necesare in proiectarea asistata de calculator (MATLAB)

3.

Controlul integritatii structurilor folosind ultrasunete

4.

Dinamica masinilor si structurilor 2
5.Limbaje si tehnici de programare pentru achizitii de date experimentale (LabVIEW)
6.Metode de combatere a vibratiilor

7.

Cercetare stiintifica 2

8.

Psihopedagogia adolescentilor, tinerilor si adultilor **

9.

Consiliere și orientare /

Multimedia in educatie **

1.

Limbaje pentru proiectare asistata

3

2.

Managementul proiectelor

3.

Interactiunea vibratii-zgomot la structuri mecanice

4.

Elemente de design industrial

5.

Mecanica sistemelor multicorp

6.

Cercetare stiintifica 3
7.

Aplicatii CAD (CATIA, INVENTOR) /

Norme, reglementari si protectia muncii in domeniul zgomotului si vibratiilor *

8.

Didactica domeniului si dezvoltari in didactica specializarii (invatamant liceal, postliceal) **

9.

Sociologia educației /

Educație Interculturală **

1.

Etica și integritate academică

4

2.

Cercetare stiintifica, practica si elaborare disertatie

3.

Practica pedagogica (invatamant liceal, postliceal) **

4.

Examen de absolvire, Nivelul II (modul psihopedagogic) **

 

                                                *  Discipline optionale

                                                ** Discipline facultative

 

 

Departamentul de Mecanica "Radu P. Voinea", Centrul de Cercetari in Mecanica Sistemelor, Universitatea "Politehnica" din Bucuresti,

Splaiul Independentei nr. 313, sala BN-01, cod 060042, Bucuresti, ROMANIA, tel.: (004)021.402.92.50, email: secretariat at cat.mec.pub.ro