DESPRE NOI

Cu o tradiție de aproape 60 de ani, Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice (FISB) este o şcoală de ingineri care funcţionează în cadrul Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti, în care activitățile didactice și de cercetare se desfăşoară în toate cele trei cicluri de învățământ universitar: licență (4 ani), masterat (2 ani), doctorat (3 ani).

Planurile de învăţământ şi fișele disciplinelor pentru cele patru domenii (Inginerie mecanică, Mecatronică și robotică, Ingineria mediului, Ingineria produselor alimentare) sunt adaptate la condiţiile şi cerinţele economiei de piaţă din ţară şi din Uniunea Europeană, asigurand:

 • pregătire specifică de specialitate;
 • pregătirea în domeniul informaticii aplicate, a proiectării asistate de calculator, a programării calculatoarelor, compatibilă cu cea a studenţilor din universităţile de prestigiu din Uniunea Europeană;
 • pregătirea fundamentală în domeniul afacerilor şi al managementului firmelor specifice profilului specializării;
 • pregătirea privind perfecţionarea cunoaşterii unei limbi străine de largă circulaţie internaţională (la cerere absolvenţii primesc un certificat de competenţă lingvistică);

pregătire psiho-pedagogică pentru studenţii care doresc să urmeze o carieră didactică în profil tehnic-tehnologic (certificat de atestare).

Studenţii Facultăţii de Ingineria Sistemelor Biotehnice beneficiază de multiple facilităţi şi servicii sociale:

 • gratuitatea şcolarizării;
 • burse de studiu / merit / sociale;
 • cazare în cămine studenţeşti moderne;
 • masă la cantine-restaurant;
 • asistenţă medicală generală/stomatologică gratuită;
 • mobilități externe la universități din UE;
 • burse şi ajutoare sociale pentru studenţii cu situaţie materială dificilă;
 • acces la baza sportivă a universităţii;
 • acces la biblioteca universității;
 • acces gratuit la reţeaua Internet.