Structura organizatorica a facultatii

Consiliul facultatii ISB

Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice este condusă de Consiliul facultății format din 27 de membri dintre care 20 cadrele didactice din UPB și 7 studenți ai facultății.

 1. Prof.Habil.dr.ing. Sorin-Ștefan BIRIȘ, Departamentul de Sisteme Biotehnice
 2. Prof.dr.ing. Gigel PARASCHIV, Departamentul de Sisteme Biotehnice
 3. Prof.dr.ing. Edmond MAICAN, Departamentul de Sisteme Biotehnice
 4. Ș.l.dr.ing. Mihaela Florentina DUȚU, Departamentul de Sisteme Biotehnice
 5. Ș.l.dr.ing. George Cătălin ION, Departamentul de Mecanică
 6. Prof.dr.ing. Gheorghe VOICU, Departamentul de Sisteme Biotehnice
 7. Prof.Habil.dr.ing. Andrei CRAIFĂLEANU, Departamentul de Mecanică
 8. Conf.dr.biochim. Mariana FERDEȘ, Departamentul de Sisteme Biotehnice
 9. Prof.dr.ing. Ileana-Cristina COVALIU-MIERLĂ, Departamentul de Sisteme Biotehnice
 10. Conf.dr.ing. Gabriel-Alexandru CONSTANTIN, Departamentul de Sisteme Biotehnice
 11. S.l.dr.ing. Elena-Madalina STEFAN, Departamentul de Sisteme Biotehnice
 12. Prof.dr.ing. Mihai BUGARU, Departamentul de Mecanică
 13. Conf.dr.ing. Ovidiu VASILE, Departamentul de Mecanică
 14. Ş.l.dr.ing. Adrian COSTACHE, Departamentul de Mecanică
 15. As.dr.ing. Maria DRAGOMIR, Departamentul de Mecanică
 16. S.l.dr.ing. Nicoleta-Octavia TANASE, Departamentul de Hidraulică, maşini hidraulice şi Ingineria mediului
 17. Ş.l.dr.ing. Georgiana CHISIU, Departamentul de Organe de mașini și tribologie
 18. Student Mihaela-Gabriela BARBU
 19. Student Oana-Elena MILEA
 20. Student Alex-Nicolae COLESI
 21. Student Andrei TUDOR
 22. Student Ana Maria GROSU
 23. Student Andra-Bianca VOICAN
 24. Student Daniela-Andreea EPURE – membru Senat Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti

Biroul executiv al Consiliului facultatii
 • Prof.Habil.dr.ing. Sorin-Ștefan BIRIȘ, Decan
 • Ș.l.dr.ing. Mihaela Florentina DUȚU, Prodecan, Responsabil cu: Management activități didactice; Asigurarea calității – autoevaluare, acreditare; Managementul resurselor umane și a relațiilor inter-sociale; Note de comandă; Concursuri posturi didactice; Activitatea de cercetare științifică; Echivalări; Sistemul de control intern managerial; Raportări ANS
 • Ș.l.dr.ing. George Cătălin ION, Prodecan, Responsabil cu: Organizații studențești; Voluntariat studențesc; Practică studenți; Probleme sociale studenți (cămine, cazare, etc.); Dezvoltarea cooperării naționale și internaționale; Parteneriate mediul academic; Mobilități cadre didactice și studenți
 • Ș.l.dr.ing. Madalina-Elena STEFAN, Prodecan, Responsabil cu: Admitere; Orare; Alumni; Relația cu mediul economic-parteneriate; Informatizare (Sistemul de management studenți, Sistemul integrat de admitere, Sistem integrat de e-learning); Sesiuni științifice studențești și concursuri profesionale; Promovarea imaginii facultății; Organizare PoliFEST.

Directori de departament si Scoala doctorala
 • Prof.Habil.dr.ing. Andrei CRAIFĂLEANUDirector, Departament Mecanică
 • Conf.dr.ing. Gabriel-Alexandru CONSTANTINDirector, Departament Sisteme Biotehnice
 • Conf.dr.ing. Cristina-Ileana COVALIUDirector, Școala Doctorală Sisteme Biotehnice

Personal administrativ
 • Constantin STOENESCU,  Administrator facultate
 • Prof.dr.ing. Edmond MAICAN, Responsabil informatizare proces didactic
 • Dorina CRĂCIUNSecretară șefă
 • Gina COLȚEASecretară
 • Leliana ȘTEFANSecretară
 • Ioana ȘTEFAN, Administrator clădire