Structura organizatorica a facultatii

Consiliul facultatii ISB

Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice este condusă de Consiliul facultății format din 27 de membri dintre care 20 cadrele didactice din UPB și 7 studenți ai facultății.

 1. Prof.Habil.dr.ing. Sorin-Ștefan BIRIȘ, Departamentul de Sisteme Biotehnice
 2. Prof.dr.ing. Gigel Paraschiv, Departamentul de Sisteme Biotehnice
 3. Ș.l.dr.ing. Mihaela Florentina DUȚU, Departamentul de Sisteme Biotehnice
 4. Ș.l.dr.ing. George Cătălin ION, Departamentul de Mecanică
 5. Prof.dr.ing. Gheorghe VOICU, Departamentul de Sisteme Biotehnice
 6. Prof.Habil.dr.ing. Andrei CRAIFĂLEANU, Departamentul de Mecanică
 7. Prof.dr.ing. Edmond MAICAN, Departamentul de Sisteme Biotehnice
 8. Conf.dr.biochim. Mariana FERDEȘ, Departamentul de Sisteme Biotehnice
 9. Conf.Habil.dr.ing. Carmen Otilia RUSĂNESCU, Departamentul de Sisteme Biotehnice
 10. Ş.l.dr.ing. Gabriel-Alexandru CONSTANTIN, Departamentul de Sisteme Biotehnice
 11. Conf.dr.ing. Nicolaie Orășanu, Departamentul de Mecanică
 12. Conf.dr.ing. Crăiţa Carp-Ciocârdia, Departamentul de Mecanică
 13. Ş.l.dr.ing. Adrian Costache, Departamentul de Mecanică
 14. As.dr.ing. Maria Dragomir, Departamentul de Mecanică
 15. Prof.dr.ing. Diana Broboană, Departamentul de Hidraulică, maşini hidraulice şi Ingineria mediului
 16. Conf.dr.ing. Petrica Iancu, Departamentul de Inginerie Chimică și Biochimică
 17. Lect.dr.mat. Angela Păsărescu, Departamentul de Matematică-Informatică
 18. Ş.l.dr.fiz. Ioana Ivașcu, Departamentul de Fizică
 19. Ş.l.dr.ing. Georgiana Chișiu, Departamentul de Organe de mașini și tribologie
 20. Student Tiberiu Amariei
 21. Student Gabriela Nica
 22. Student Robert Eugen Măntărău
 23. Student Emilia Elena Merdus
 24. Student Ana Maria Tudose
 25. Student
 26. Student
 27. Invitat: Student – membru Senat Universitatea Politehnica din Bucuresti

Biroul executiv al Consiliului facultatii
 • Prof.Habil.dr.ing. Sorin-Ștefan BIRIȘ, Decan
 • Ș.l.dr.ing. Mihaela Florentina DUȚU, Prodecan, Responsabil cu: Management activități didactice; Asigurarea calității – autoevaluare, acreditare; Managementul resurselor umane și a relațiilor inter-sociale; Note de comandă; Concursuri posturi didactice; Activitatea de cercetare științifică; Echivalări; Sistemul de control intern managerial; Raportări ANS
 • Ș.l.dr.ing. George Cătălin ION, Prodecan, Responsabil cu: Organizații studențești; Voluntariat studențesc; Practică studenți; Probleme sociale studenți (cămine, cazare, etc.); Dezvoltarea cooperării naționale și internaționale; Parteneriate mediul academic; Mobilități cadre didactice și studenți
 • Ș.l.dr.ing. Gabriel-Alexandru CONSTANTIN, Prodecan, Responsabil cu: Admitere; Orare; Alumni; Relația cu mediul economic-parteneriate; Informatizare (Sistemul de management studenți, Sistemul integrat de admitere, Sistem integrat de e-learning); Sesiuni științifice studențești și concursuri profesionale; Promovarea imaginii facultății; Organizare PoliFEST.

Directori de departament si Scoala doctorala
 • Prof.Habil.dr.ing. Andrei CRAIFĂLEANUDirector, Departament Mecanică
 • Prof.dr.ing. Gheorghe VOICUDirector, Departament Sisteme Biotehnice
 • Conf.dr.ing. Cristina-Ileana COVALIUDirector, Școala Doctorală Sisteme Biotehnice

Personal administrativ
 • Constantin STOENESCU,  Administrator facultate
 • Prof.dr.ing. Edmond MAICAN, Responsabil informatizare proces didactic
 • Dorina CRĂCIUNSecretară șefă
 • Gina COLȚEASecretară
 • Leliana ȘTEFANSecretară
 • Ioana ȘTEFAN, Administrator clădire