STUDII

STUDENTI

DEPARTAMENTE

RESEARCH CENTRES

DIVERSE

ISB-INMA TEH Symposium

Admitere licenta 2015

 Alege ISB_2  Alege ISB_4

Inscrierea candidatilor la concursul de admitere, sesiunea Iulie 2015 se face la sediul facultatii ISB, Bucuresti, Splaiul Independentei 313, corp D, parter, sala D-005 si in corpul BN, parter, sala BN-033, in perioada 11-18 iulie, in fiecare zi intre orele 9:00 - 16:00.

Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice asigura locuri de cazare in caminele facultatii pentru toti studentii din provincie admisi si inmatriculati in anul I, 2015-2016.

Pe perioada desfasurarii probelor de concurs, facultatea ISB poate asigura gratuit doua nopti de cazare (noptile 19-20 si 20-21 iulie) in caminele din complexul Regie (imaginile de mai jos) pentru candidatii din provincie, la cererea acestora.

 Cazare_2 Cazare_3 

Numarul de locuri scoase la concurs:

Documente necesare pentru inscriere:

- 4 fotografii (format 3x4 cm, color, pe hartie mata);
- diploma sau adeverinta de bacalaureat (original);
- foaia matricola eliberata de liceu (original);
- copie legalizata a certificatului de nastere;
- adeverinta medicala (eliberata de liceu sau de medicul de familie);
- fisa de inscriere (se va completa la secretariatul fiecarei facultati);

- chitanta de plata a taxei de inscriere la concursul de admitere (se elibereaza la momentul inscrierii);
- dosar plic;
- pentru candidatii orfani de ambii parinti - copii legalizate dupa certificatele de deces ale parintilor (necesare pentru scutire de taxa de inscriere);
- pentru candidatii care provin din case de copii sau centre de plasament - adeverinta (necesara pentru scutire de taxa de inscriere).

Taxa de inscriere la concurs este in valoare de 125 lei si se achita la locatia selectata de candidat pentru inscriere (sala D-005 sau BN-033). Candidatii care se preinscriu online la aceasta adresa beneficiaza de o reducere de 10% din taxa de inscriere (taxa care se va plati in perioada 11-18 iulie 2015).

Media de admitere este formata din media obtinuta la examenul de bacalaureat (in proportie de 20%) si media notelor obtinute la concursul de admitere (in proportie de 80%).

Discipline de concurs:

Proba I - Algebra si elemente de analiza matematica (subiecte de tip 2);

Proba a II-a - una dintre urmatoarele discipline la alegere: Fizica (subiecte de tip 2), Geometrie si trigonometrie (subiecte de tip 2), Chimie organica (o singura categorie de subiecte), Economie (o singura categorie de subiecte).

Va puteti testa cunostintele la aceste discipline accesand link-ul urmator: teste on-line de evaluare.

Informatii suplimentare:

Pliant admitere ISB;          Poster admitere ISB.

Pentru informatii generale privind admiterea in Politehnica, puteti accesa site-ul UPB.

Detaliile privind organizarea concursului de admitere sunt prevazute in Regulamentul de organizare si desfasurare a concursului de admitere la Universitatea Politehnica din Bucuresti in anul universitar 2015-2016, studii universitare de licenta.