Tehnologii pentru un mediu mai curat

si o hrana mai sanatoasa! 

Mecatronica si Robotica - Ingineria Mediului - Ingineria Produselor Alimentare - Inginerie Mecanica 

Student la ISB:

Burse

Burse de studiu si/sau de merit; burse si ajutoare sociale pentru studentii cu situatie materiala dificila.

Mobilitati in strainatate

Posibilitatea de a studia un semestru sau un an la universitati din Uniunea Europeana, prin programul Erasmus. 

Scoala auto gratuita

Conducere auto gratuita, categoriile B si CE (pentru studentii de la Inginerie Mecanica).

Diploma dubla

Posibilitatea de a obţine diplomă dublă datorită colaborării facultatii cu INSA Franţa;

Documentare gratuita

Acces gratuit la Internet (pentru studentii caministi) si la reteaua de biblioteci a universitatii.

Servicii gratuite

Asistenta medicala si stomatologica gratuita; acces la baza sportiva a universitatii.

Domenii de studii de licenta

Printre cele mai populare domenii ingineresti de pe piata locurilor de munca:

ISB - Ingineria Produselor Alimentare

Ingineria Produselor Alimentare 

Ca specialist in domeniu, vei sti sa proiectezi tehnologii si sa utilizezi echipamente si instalatii pentru a produce alimente sigure, savuroase si sanatoase.

ISB - Ingineria Mediului

Ingineria Mediului

Vei invata sa aplici principii ingineresti si stiintifice pentru a imbunatati calitatea apei, aerului, solului, a sistemelor biologice, pentru un mediu curat si sustenabil.

ISB - STO

Inginerie Mecanica 

Un viitor sigur: toti absolventii acestui domeniu sunt angajati de reprezentantele din Romania ale unor firme de top din lume, din domeniul de studiu.

ISB - MSB

Mecatronica si Robotica

Vei utiliza inteligenta artificiala pentru a proiecta echipamente autonome pentru medii off-road. Vei automatiza linii tehnologice complexe din domeniul sistemelor biotehnice.

Studii de masterat la ISB

- Inginerie Mecanica -

Cercetarea, Proiectarea si Testarea Sistemelor Biotehnice (CPTSB)

Proiectare parametrizată asistată de calculator, analiză structurală cu elemente finite, sisteme de măsurare, achiziție și prelucrare a datelor, biomecatronică, testare asistată de calculator, managementul proiectelor, ergonomie și design industrial, marketing de produs, metode de optimizare, principii și metode de proiectare.

Controlul Zgomotului si Vibratiilor (CZV)

Analiză şi simulări numerice, din punct de vedere al vibraţiilor şi acusticii, a structurilor mecanice, instalaţiilor mecanice, a clădirilor; evaluarea prin masurări şi experimentări a caracteristicilor vibroacustice ale structurilor, instalatiilor mecanice, a clădirilor, a mediului; proiectarea sistemelor de protectie si control al poluarii acustice si vibratorii.

Inginerie si Proiectare Asistate de Calculator pentru Masini si Structuri Mecanice

Modelarea sistemelor tehnice pentru analiza acestora din punct de vedere dinamic; proiectare asistată de calculator; măsurarea, prelucrarea şi interpretarea datelor experimentale; managementul proiectelor; monitorizarea şi predicţia privind comportarea dinamică a maşinilor şi structurilor mecanice.

Studii de masterat la ISB

- Ingineria Mediului -

Ingineria si Managementul Sistemelor Biotehnice (IMSB)

Completarea cunoștințelor fundamentale specifice ingineriei mediului; Proiectarea de tehnologii, utilaje și instalații industriale, cu respectarea principiilor de protejare și îmbunătățire a calității mediului; abilitatea de a identifica, formula, explica probleme de mediu și de a ropune și interpreta coerent soluții pentru rezolvarea acestora.

Inginerie si Management in Protectia Mediului (IMPM)

Completarea cunoștințelor fundamentale specifice ingineriei mediului; elaborarea de studii și rapoarte publicabile sau aplicabile profesional în domeniul ingineriei și protecției mediului; implementarea principiilor științifice, a regulilor și regulamentelor specifice în ingineria mediului, precum și a sistemelor de management de mediu.

Studii de masterat la ISB

- Ingineria Produselor Alimentare -

Ingineria si Managementul Procesarii si Pastrarii Produselor Agroalimentare

Procesare avansată a cerealelor, legumelor, fructelor si a produselor de origine animala; tehnologii și sisteme moderne de uscare a produselor agroalimentare; controlul automat al proceselor in industria alimentara; instalatii pentru pastrarea produselor perisabile; proiectare avansata in industria alimentara; evaluarea calitatii si expertizarea produselor alimentare; metode moderne de ambalare. 

Tehnologii Avansate in Industria Alimentara (TAIA)

Procese microbiologice in industria alimentara; biofizica alimentului; tehnici moderne de analiza a produselor; tehnologii avansate in industria alimentara; metode moderne de ambalare; biotehnologii aplicate in industria alimentara; securitatea alimentara; trasabilitatea produselor alimentare; tehnologii speciale de obtinere a principiilor active vegetale; proiectare optimala in industria alimentara.