STUDII

STUDENTI

DEPARTAMENTE

RESEARCH CENTRES

DIVERSE

ISB-INMA TEH Symposium

Admitere licenta 2015

IMPORTANT - SESIUNEA A DOUA DE ADMITERE!

 Alege ISB_2  Alege ISB_4

Inscrierea candidatilor la concursul de admitere, sesiunea a doua 2015 se face la sediul facultatii ISB, Bucuresti, Splaiul Independentei 313, corp D, parter, sala D-005, incepand cu data de 27 iulie 2015, de luni pana vineri, intre orele 9:00 si 13:00.

Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice asigura locuri de cazare in caminele facultatii pentru toti studentii din provincie admisi si inmatriculati in anul I, 2015-2016.

 Cazare_2 Cazare_3 

Numarul de locuri ramase vacante:

Documente necesare pentru inscriere:

- 4 fotografii (format 3x4 cm, color, pe hartie mata);
- diploma sau adeverinta de bacalaureat (original);
- foaia matricola eliberata de liceu (original);
- copie legalizata a certificatului de nastere;
- adeverinta medicala (eliberata de liceu sau de medicul de familie);
- fisa de inscriere (se va completa la secretariatul fiecarei facultati);

- chitanta de plata a taxei de inscriere la concursul de admitere (se elibereaza la momentul inscrierii);
- dosar plic;
- pentru candidatii orfani de ambii parinti - copii legalizate dupa certificatele de deces ale parintilor (necesare pentru scutire de taxa de inscriere);
- pentru candidatii care provin din case de copii sau centre de plasament - adeverinta (necesara pentru scutire de taxa de inscriere).

Taxa de inscriere la concurs este in valoare de 125 lei si se achita in momentul inscrierii.

Discipline pentru cele 10 intrebari din testul grila:

Disciplina I - Algebra si elemente de analiza matematica;

Disciplina a II-a - la alegere din: Algebra si elemente de analiza matematica, Fizica, Geometrie si trigonometrie (subiecte de tip 2), Chimie organica (o singura categorie de subiecte), Economie (o singura categorie de subiecte).

Informatii suplimentare:

Pliant admitere ISB;          Poster admitere ISB.

Pentru informatii generale privind admiterea in Politehnica, puteti accesa site-ul UPB.

Detaliile privind organizarea concursului de admitere sunt prevazute in Regulamentul de organizare si desfasurare a concursului de admitere la Universitatea Politehnica din Bucuresti in anul universitar 2015-2016, studii universitare de licenta.