STUDII

STUDENTI

DEPARTAMENTE

RESEARCH CENTRES

DIVERSE

Admitere licenta 2014

Lista candidati inmatriculati dupa sesiunea Iulie 2014;       Locuri vacante pentru sesiunea II
(Pliant admitere sesiunea Iulie-Septembrie)

Sesiunea Iulie-Septembrie, 2014

Candidatii care au obtinut media de admitere cel putin 5 in sesiunea Iulie 2014 la concursul sustinut in UPB la orice facultate, se pot inmatricula la ISB pe locurile vacante fara a mai sustine testul grila.

Candidatii care nu au sustinut concurs de admitere in UPB si doresc sa se inscrie pentru ocuparea unui loc vacant, sustin proba de INTERVIU (test grila si interviul privind motivatia candidatului).

Inscrierea candidatilor pentru ocuparea locurilor vacante, studii de licenta, se poate face la sediul facultatii (Sala D-005), in fiecare zi lucratoare, intre orele 9-13.

Documente necesare pentru inscriere:

- 3 fotografii tip buletin de identitate;

- diploma de bacalaureat in original;

- foaia matricola eliberata de liceu in original;

- copie legalizata a certificatului de nastere;

- adeverinta medicala (eliberata de liceu sau de medicul de familie);

- fisa de inscriere (se va completa la secretariatul fiecarei facultati);

- chitanta de plata a taxei de inscriere (100 lei) la concursul de admitere (plata de face in sala D-005) pentru candidatii care NU au sustinut concurs in UPB in sesiunea Iulie 2014;

- dosar plic.

Media finala de concurs este alcatuita din nota obtinuta la interviu (in proportie de 80%) si media generala de bacalaureat (20%).

Fisa de evaluare interviu cuprinde:

- Rezultatul obtinut de candidat la testul grila cuprinzand 10 intrebari de ordin general din doua discipline alese de candidat (Matematica, Fizica, Chimie Organica, Chimie Anorganica, Economie);

- Rezultatele evaluarii competentelor dobandite de candidat in timpul liceului, pe baza calificativelor obtinute;

- Intrebari privind motivatia candidatului.

Puteti consulta un exemplu de test grila de evaluare a cunostintelor generale.
Recomandare:
  disciplina 1: matematica;
  disciplina 2: la alegere (Fizica, Chimie Organica, Chimie Anorganica, Economie)

Pliant

Regulament de organizare si desfasurare a concursului de admitere la Universitatea Politehnica din Bucuresti in anul universitar 2014-2015, studii universitare de licenta.