Scoala Doctorala ISB

Scoala Doctorala

Ingineria Sistemelor Biotehnice (ISB)


ANUNT:

In data de 30 octombrie 2023, la ora 12:00, în sala D 101 va avea loc în cadrul școlii doctorale de Ingineria Sistemelor Biotehnice, ședința de dezbatere și susținere publică, a tezei de doctorat cu titlul "STUDII ȘI CERCETĂRI PRIVIND COMPORTAREA TRIBOLOGICĂ A SISTEMELOR DE FRÂNARE ALE AUTOVEHICULELOR / STUDIES AND RESEARCH ON THE TRIBOLOGICAL BEHAVIOUR OF VEHICLE BREAKING SYSTEMS", elaborată de CRISTESCU ANDREEA CĂTĂLINA, in domeniul fundamental ȘTIINȚE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE MECANICĂ, componenţa comisiei fiind următoarea:

Prof.dr.ing. SORIN ȘTEFAN BIRIȘ, PREŞEDINTE

Prof.dr.ing. FILIP ILIE, CONDUCĂTOR DE DOCTORAT

Prof.dr.ing. EUGEN RUSU, MEMBRU

Prof.dr.ing. DANIELA TARNIȚĂ, MEMBRU

Prof.dr.ing. GHEORGHE VOICU, MEMBRU


Informatii generale despre studiile de doctorat

din Universitatea Politehnica din Bucuresti (UPB)Organizarea si functionarea Scolii Doctorale ISB (SD-ISB)


ADMITERE - Scoala Doctorala ISB

Taxa inscriere: 200 lei; pentru candidatii inscrisi in sesiunea Ianuarie-Iulie, taxa este de 150 lei, cu exceptia candidatilor care au absolvit un program de masterat in UPB, pentru care taxa este de 100 lei; Informatii privind contul online.

Preinscrierea se face online, la adresa https://admitere.pub.ro;

Modul de inscriere: candidatii care au absolvit un program de studii de masterat in UPB depun cererea de inscriere (Anexa 2) electronic la adresa de email oana.stoian@upb.ro;

Candidatii care nu au absolvit un program de studii de masterat in UPB transmit online dosarul de inscriere la adresa de email oana.stoian@upb.ro. Dosarul trebuie sa contina:

  • Cerere de inscriere (Anexa 2);
  • Fisa personala de inscriere (Anexa 3);
  • Curriculum vitae;
  • Lista lucrari publicate;
  • Documente in copie cf. cu originalul (la semnarea contractului de studii doctorale vor aduce documentele in original): diplome de absolvire (licenta, nasterat, lunga durata); suplimente la diploma (licenta, masterat); diploma bacalaurat; certificat nastere; certificat casatorie sau act de schimbare a numelui (daca este cazul).
  • Dovada privind plata taxei de inscriere, care se poate achita si online;
  • Copie buletin/carte de identitate;
  • Declaratie pe propria raspundere ca nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de doctorat (Anexa 4).

Aceste informatii sunt disponibile si la adresa https://upb.ro/admitere/admitere-doctorat.

Contact secretariat scoala doctorala:

021-402 9668