Scoala Doctorala ISB

Scoala Doctorala

Ingineria Sistemelor Biotehnice (ISB)

Informatii generale despre studiile de doctorat

din Universitatea Politehnica din Bucuresti (UPB)


In data de 24.03.2023, la ora 11:00, în sala BN 023 va avea loc în cadrul facultății de Ingineria Sistemelor Biotehnice, ședința de dezbatere și susținere publică, a tezei de doctorat cu titlul Optimizare convexă pentru demonstratoare reutilizabile cu aplicații spațiale / Convex Optimisation for Reusable Demonstrators with Space Applications (rezumat_ro / rezumat_en) elaborată de NECULĂESCU Ana – Maria, în domeniul fundamental ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE MECANICĂ, componenţa comisiei fiind următoarea:

Prof.dr.ing. ANDREI CRAIFALEANU-PREŞEDINTE

Prof.dr.ing. ION STROE – CONDUCĂTOR DE DOCTORAT

C.S.I dr.fiz. MARIUS IOAN PISO – REFERENT

C.S.I.dr.ing. CĂTĂLIN NAE – REFERENT

Prof.dr.ing. ADRIAN-MIHAIL STOICA – REFERENT

—————–

In data de 31.03.2023, la ora 11:00, în sala D 101 va avea loc în cadrul facultății de Ingineria Sistemelor Biotehnice, ședința de dezbatere și susținere publică, a tezei de doctorat cu titlul Cercetări privind optimizarea parametrilor constructivi și funcționali ai sistemului de compactare prin translație a deșeurilor, în amplasare staționară sau mobilă / Research on the Optimization of the Constructive and Functional Parameters of the Waste Translation Compaction System, in a Stationary or Mobile Locations (rezumat_ro / rezumat_en), elaborată de LAZEA Mircea – Bucur, în domeniul fundamental ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE MECANICĂ, componenţa comisiei fiind următoarea:

Prof.dr.ing.  SORIN – ȘTEFAN BIRIȘPREŞEDINTE

Prof.dr.ing. GHEORGHE VOICU CONDUCĂTOR DE DOCTORAT

Prof.dr.ing. RĂZVAN-GEORGE RÎPEANUREFERENT

Prof.dr.ing. ION SĂRĂCIN REFERENT

Prof.dr.ing. FILIP ILIE REFERENT


Organizarea si functionarea Scolii Doctorale ISB (SD-ISB)


ADMITERE – Scoala Doctorala ISB

Sesiunea de admitere Iunie-Iulie 2021:

Inscrieri Doctorat: 28.06 – 07.07.2021

Concurs admitere: 08 – 09.07.2021

Taxa inscriere: 200 lei; pentru candidatii inscrisi in sesiunea Iunie-Iulie 2021, taxa este de 150 lei, cu exceptia candidatilor care au absolvit un program de masterat in UPB, pentru care taxa este de 100 lei; Informatii privind contul online.

Preinscrierea se face online, la adresa https://admitere.pub.ro;

Modul de inscriere: candidatii care au absolvit un program de studii de masterat in UPB depun cererea de inscriere (Anexa 2) electronic la adresa de email cristina_covaliu@yahoo.com;

Candidatii care nu au absolvit un program de studii de masterat in UPB transmit online dosarul de inscriere la adresa de email cristina_covaliu@yahoo.com. Dosarul trebuie sa contina:

  • Cerere de inscriere (Anexa 2);
  • Fisa personala de inscriere (Anexa 3);
  • Curriculum vitae;
  • Lista lucrari publicate;
  • Documente in copie cf. cu originalul (la semnarea contractului de studii doctorale vor aduce documentele in original): diplome de absolvire (licenta, nasterat, lunga durata); suplimente la diploma (licenta, masterat); diploma bacalaurat; certificat nastere; certificat casatorie sau act de schimbare a numelui (daca este cazul).
  • Dovada privind plata taxei de inscriere, care se poate achita si online;
  • Copie buletin/carte de identitate;
  • Declaratie pe propria raspundere ca nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de doctorat (Anexa 5).

Aceste informatii sunt disponibile si la adresa https://upb.ro/admitere/admitere-doctorat.

Contact secretariat scoala doctorala:

021-402 9668