Scoala Doctorala ISB

Scoala Doctorala

Ingineria Sistemelor Biotehnice (ISB)

Informatii generale despre studiile de doctorat

din Universitatea Politehnica din Bucuresti (UPB)Organizarea si functionarea Scolii Doctorale ISB (SD-ISB)


ADMITERE - Scoala Doctorala ISB

Taxa inscriere: 200 lei; pentru candidatii inscrisi in sesiunea Ianuarie-Iulie, taxa este de 150 lei, cu exceptia candidatilor care au absolvit un program de masterat in UPB, pentru care taxa este de 100 lei; Informatii privind contul online.

Preinscrierea se face online, la adresa https://admitere.pub.ro;

Modul de inscriere: candidatii care au absolvit un program de studii de masterat in UPB depun cererea de inscriere (Anexa 2) electronic la adresa de email oana.stoian@upb.ro;

Candidatii care nu au absolvit un program de studii de masterat in UPB transmit online dosarul de inscriere la adresa de email oana.stoian@upb.ro. Dosarul trebuie sa contina:

  • Cerere de inscriere (Anexa 2);
  • Fisa personala de inscriere (Anexa 3);
  • Curriculum vitae;
  • Lista lucrari publicate;
  • Documente in copie cf. cu originalul (la semnarea contractului de studii doctorale vor aduce documentele in original): diplome de absolvire (licenta, nasterat, lunga durata); suplimente la diploma (licenta, masterat); diploma bacalaurat; certificat nastere; certificat casatorie sau act de schimbare a numelui (daca este cazul).
  • Dovada privind plata taxei de inscriere, care se poate achita si online;
  • Copie buletin/carte de identitate;
  • Declaratie pe propria raspundere ca nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de doctorat (Anexa 4).

Aceste informatii sunt disponibile si la adresa https://upb.ro/admitere/admitere-doctorat.

Contact secretariat scoala doctorala:

021-402 9668