O cariera de succes cu un master la Ingineria Sistemelor Biotehnice

Domeniile Ingineria Produselor Alimentare, Ingineria Mediului, Inginerie Mecanica

La ISB poti alege cinci specializari din trei domenii de studii de masterat:

  • INGINERIE MECANICA
  • INGINERIA MEDIULUI
  • INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE
INGINERIE MECANICA

Domeniul Inginerie Mecanica

Cercetarea, Proiectarea si Testarea Sistemelor Biotehnice (CPTSB)

La acest program sunt pregătiți ingineri specialiști, atât pentru unitățile de producție care au compartimente de cercetare-dezvoltare din domeniul mașinilor pentru agricultură și industrie alimentară, dar și pentru unitățile de cercetare din domeniul ingineriei mecanice cu aplicații la sistemele biotehnice, în vederea dezvoltării de soluții tehnice optime pentru structuri mecanice ale mașinilor destinate agriculturii și industriei alimentare, pentru dezvoltarea de soluții tehnice novatoare, competitive pentru sistemele biotehnice în acord cu cele ce se realizează de către companiile de prestigiu de pe plan internațional. 


Controlul Zgomotului si Vibratiilor (CZV)

Absolventii acestui program vor avea urmatoarele competente: cunoasterea echipamentelor moderne de masura a zgomotului si vibratiilor; masurarea, prelucrarea si interpretarea datelor experimentale din domeniul vibroacusticii; cunoasterea normelor nationale si internationale privind nivelele admisibile de zgomot si vibratii; evaluarea impactului si a modalitatilor de reducere a efectelor poluarii acustice si vibratorii, asupra omului si mediului; predictia nivelelor de zgomot si vibratii, stabilirea domeniilor de buna functionare si a domeniilor de conformitate cu legislatia in vigoare pentru sisteme si instalatii; proiectarea sistemelor de protectie si controlal poluarii acustice si vibratorii; dezvoltarea abilitatilor manageriale in domeniul acusticii tehnice la nivelul agentiilor guvernamentale, a autorităților locale, a unitatilor de cercetare, control și omologare. 


Inginerie si Proiectare Asistata de Calculator pentru Masini si Structuri Mecanice (IPACMSM)

Absolventii acestui program vor avea urmatoarele competente: cunoasterea echipamentelor moderne de masura a zgomotului si vibratiilor; masurarea, prelucrarea si interpretarea datelor experimentale din domeniul vibroacusticii; cunoasterea normelor nationale si internationale privind nivelele admisibile de zgomot si vibratii; evaluarea impactului si a modalitatilor de reducere a efectelor poluarii acustice si vibratorii, asupra omului si mediului; predictia nivelelor de zgomot si vibratii, stabilirea domeniilor de buna functionare si a domeniilor de conformitate cu legislatia in vigoare pentru sisteme si instalatii; proiectarea sistemelor de protectie si controlal poluarii acustice si vibratorii; dezvoltarea abilitatilor manageriale in domeniul acusticii tehnice la nivelul agentiilor guvernamentale, a autorităților locale, a unitatilor de cercetare, control și omologare. 

INGINERIA MEDIULUI

Domeniul Ingineria Mediului

Inginerie si Management in Protectia Mediului (IMPM), Ingineria si Managementul Sistemelor Biotehnice (IMSB)

Absolventii acestor program vor avea urmatoarele competente: Completarea cunoștințelor fundamentale specifice ingineriei mediului; Elaborarea de studii și rapoarte publicabile sau aplicabile profesional în domeniul ingineriei și protecției mediului; Implementarea principiilor științifice, a regulilor și regulamentelor specifice în ingineria mediului, precum și a sistemelor de management de mediu.

INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE

Domeniul Ingineria Produselor Alimentare

Tehnologii Avansate in Industria Alimentara (TAIA)

Obiectivele programului de studii de masterat: aprofundarea cunoștințelor absolvenților studiilor de licență din domeniul ingineriei produselor alimentare în direcția proiectării optimale a tehnologiilor și proceselor care se desfășoară într-o unitate de profil; crearea condițiilor schimburilor universitare și racordarea acestora la preocupările de ultimă oră pe plan european și internațional, în domeniul procesării alimentelor, în corelație strânsă cu siguranța alimentelor pentru consumatori; atragerea agenților economici importanți și ai unităților de cercetare în domeniu, interesate de dezvoltarea domeniului și de elaborarea de noi tehnologii, dar și de ridicarea gradului de cunoaștere al absolvenților.