Un mediu mai curat pentru o viata mai sanatoasa! Alege Ingineria Mediului! 

Domeniul Ingineria Mediului

Experti pentru un mediu sustenabil!

  •    
   

Informatica Aplicata in Ingineria Mediului

Descrierea specializarii

Programul de studii Informatica Aplicata in Ingineria Mediului te invata sa proiectezi, construiesti, evaluezi, utilizezi şi întreţii sistemele de prelucrare automată a datelor, incluzând aici atat componentele hardware cat si software. Vei invata de asemenea sa abordezi problemele sociale și de mediu majore si vei ințelege de ce si cum provocările de mediu de astăzi necesită colectarea de informații și date la nivel global. Bazele de date pe termen lung care descriu starea mediului, împreună cu expertiza în modelare, contribuie la predictia evolutiei climatice.

Centrele de date despre mediu furnizeaza comunitatii oamenilor de știința si specialistilor informațiile necesare cunoasterii si intelegerii fenomenelor, iar in acest scop, este necesar sa garantam că aceste seturi de date sunt sigure și accesibile. Roboții, senzorii și mașinile autonome crează deja rețelele de gestionare a deșeurilor din viitor. Designul web și aplicațiile mobile permit colectarea, analizarea și difuzarea informațiilor despre mediu prin care se realizează adaptarea tehnologiei pentru îmbunătățirea vieții umane.

 

Utilizarea datelor în domeniul ingineriei mediului este importantă în contextul colectării de date și al gestionării datelor. Tehnologia GPS sprijină eforturile de înțelegere și prognoză a schimbărilor climatice. Prin conectarea informațiilor despre poziție (GPS) cu alte tipuri de date, este posibilă analizarea multor probleme de mediu dintr-o nouă perspectivă, cartografierea digitală a culturilor agricole prin intermediul modelării GIS utilizând softuri geoinformaționale, sau modelarea proprietatilor solului ca răspuns la influenta factorilor poluanti. Absolvenții specializării IAIM dobândesc următoarele competențe principale: explicarea mecanismelor, proceselor si efectelor de origine antropica sau naturala care determina si influențează poluarea mediului; analiza soluțiilor tehnice necesare pentru prevenirea, diminuarea si eliminarea fenomenelor negative asupra mediului; dezvoltarea de cunoștințe, tehnologii digitale și aplicații software pentru realizarea de produse, utilaje, echipamente de depoluare/protecția mediului și unelte inteligente, integrate în sisteme informatice; utilizarea normelor legale și a tehnologiilor informatice pentru prevenirea și diminuarea impactului fenomenelor naturale și antropice asupra mediului; identificarea si utilizarea metodelor si tehnicilor instrumentale necesare pentru monitorizarea factorilor de mediu; coordonarea proceselor și activităților derulate în organizațiile și companiile din domeniul protecției mediului cu ajutorul aplicațiilor informatice inteligente.

Cursuri de domeniu si de specialitate (selectie)

 

Ca metodologii pentru realizarea obiectivelor în dezvoltarea tehnologiilor informatice de monitorizare a mediului și bioinformații sunt utilizate: identificarea proprietăţilor mediului arealului,  identificarea surselor de date de mediu existente necesare, prelucrarea statistică a informaţiilor obţinute şi integrarea acestora în baze de date spaţiale, elaborarea de materiale grafice şi cartografice, elaborarea scenariilor de evoluţie a calităţii mediului în raport cu diferite schimbări identificate, planificate ori posibile, simularea dinamicii fluidelor (CFD - Computerized Fluid Dynamics), precum și deplasarea în teren pentru experimente, măsurători, observaţii sau chestionări.

 

Printre disciplinele din planul de învățământ al acestei specializări se regasesc:

Sisteme inteligente de depoluare;

Biotehnologii asistate de calculator;

Auditul sistemului de management de mediu;

Meteorologie si climatologie;

Hidrologie și hidrogeologie;

Ingineria si calitatea mediului;

Proiectarea asistată in ingineria mediului;

Modelarea și simularea factorilor de mediu;

Analiză instrumentală si tehnici de masurare;

si altele.

Competente

Absolventii acestei specializari vor avea capacitatea de a: 

  • Intelege mecanismele, procesele si efectele de origine antropica sau naturala care determina si influențează poluarea mediului;
  • Analiza soluțiile tehnice necesare pentru prevenirea, diminuarea si eliminarea fenomenelor negative asupra mediului;
  • Dezvolta tehnologii digitale și aplicații software pentru realizarea de produse, utilaje, echipamente de depoluare si pentru protecția mediului și unelte inteligente, integrate în sisteme informatice;
  • Utiliza normele legale și tehnologiile informatice pentru prevenirea și diminuarea impactului fenomenelor naturale și antropice asupra mediului;
  • Identifica si utiliza metodele si tehnicile instrumentale necesare pentru monitorizarea factorilor de mediu;
  • Coordona procesele și activitățile derulate în organizațiile și companiile din domeniul protecției mediului cu ajutorul aplicațiilor informatice inteligente.