Un mediu mai curat pentru o viata mai sanatoasa! Alege Ingineria Mediului! 

Domeniul Ingineria Mediului

Experti pentru un mediu sustenabil!

 •     ISBE   
 •     IAIM   
 •     IDRD   
    ISBE   

Ingineria Sistemelor Biotehnice si Ecologice

Studentii admisi la domeniul Ingineria Mediului pot selecta aceasta specializare la sfarsitul anului II de studii.

Descrierea programului

Aceasta specializare iti ofera posibilitatea de a intelege problemele fundamentale care afecteaza mediul inconjurator, astfel incat sa poti indeplini un rol vital in proiectarea si adoptarea strategiilor, tehnologiilor si echipamentelor de protejare si conservare a mediului.

 

Activitatile umane au un efect semnificativ asupra biosferei. Eliberarea in mediu a compusilor cu potential toxic si patogen, cresterea consumului si, implicit, a cantitatii de deseuri, eroziuea solului, sau cresterea concentratiei gazelor cu efect de sera sunt, fiecare in parte, exemple de elemente cu consecinte serioase asupra societatii umane si a tuturor celorlalte forme de viata de pe Pamant.

 

In cadrul acestei specializari vei invata la un nivel profund despre fiecare dintre elementele si procesele conexe care conduc la degradarea factorilor de mediu. Vei avea posibilitatea de a juca un rol vital in proiectarea, planificarea si implementarea de strategii de protectie si conservare a mediului, inclusiv de selectare si exploatare a instalatiilor si echipamentelor din acest domeniu. 

Cursuri de domeniu si de specialitate (selectie)

 

Nota: perechile de cursuri separate prin “/” sunt optionale (se activeaza unul dintre cele doua cursuri)

 

Chimia mediului / Ecotoxicologie;

Fizica atmosferei / Surse de radiatii si tehnici de protectie;

Bazele ecologiei;

Protectia mediului;

Metode de combatere a zgomotului si vibratiilor / Acustica tehnica;

Microbiologie generala; 

Tehnologii de protectie a atmosferei si de prevenire a poluarii aerului / Analiza sistemelor biotehnice;

Evaluarea riscului si managementul dezastrelor / Teoria sistemelor biotehnice;

Sisteme pentru depoluare;

Instalatii pentru reciclarea deseurilor;

Biotehnologii;

Legislatia mediului;

Dinamica si controlul poluantilor in biosfera;

Ingineria calitatii mediului;

Utilaje pentru ecologizarea localitatilor;

Automatizarea proceselor tehnologice si biotehnologice; 

Tehnologii de achizitie, monitorizare si diagnoza a mediului; 

Informatica aplicata;

Infografica; 

Gestiune si analiza economica;

Management; 

Competente

Absolventii vor avea capacitatea de a:

 • Dezvolta capacitatea de intelegere fundamentata stiintific a proceselor majore care influenteaza calitatea apei, aerului si solului;
 • Aplica cele mai eficiente metode de protectie a mediului;
 • Proiecta si implementa tehnologii de depoluare si de prevenire a poluarii mediului;
 • Dezvolta si implementa programe de protectia mediului;
 • Integra protectia si managementul unor ecosisteme si resurse specifice;
 • Selecta, instala, exploata si asigura service-ul echipamentelor, instalatiilor si sistemelor biotehnice si ecologice (depoluare, ecologizare, gestiune integrata a deseurilor, biotehnologii);
 • Elabora documentatii tehnice referitoare la echipamente si sisteme biotehnice si ecologice (studii de caz, auditari de mediu, buletine de analiza, notite tehnice);
 • Lucra in echipa si de a coordona echipe care realizeaza sarcini profesionale in conditii impuse.  
    IAIM   

Informatica Aplicata in Ingineria Mediului

Studentii admisi la domeniul Ingineria Mediului pot selecta aceasta specializare la sfarsitul anului II de studii.

Descrierea specializarii

Specializare noua, incepand din 2019!

Programul de studii te invata sa proiectezi, construiesti, evaluezi, utilizezi şi întreţii sistemele de prelucrare automată a datelor, incluzând aici atat componentele hardware cat si software. Vei invata de asemenea sa abordezi problemele sociale și de mediu majore si vei ințelege de ce si cum provocările de mediu de astăzi necesită colectarea de informații și date la nivel global. Bazele de date pe termen lung care descriu starea mediului, împreună cu expertiza în modelare, contribuie la predictia evolutiei climatice.

 

Centrele de date despre mediu furnizeaza comunitatii oamenilor de știința si specialistilor informațiile necesare cunoasterii si intelegerii fenomenelor, iar in acest scop, este necesar sa garantam că aceste seturi de date sunt sigure și accesibile. Roboții, senzorii și mașinile autonome crează deja rețelele de gestionare a deșeurilor din viitor. Designul web și aplicațiile mobile permit colectarea, analizarea și difuzarea informațiilor despre mediu prin care se realizează adaptarea tehnologiei pentru îmbunătățirea vieții umane.

 

Utilizarea datelor în domeniul ingineriei mediului este importantă în contextul colectării de date și al gestionării datelor. Tehnologia GPS sprijină eforturile de înțelegere și prognoză a schimbărilor climatice. Prin conectarea informațiilor despre poziție (GPS) cu alte tipuri de date, este posibilă analizarea multor probleme de mediu dintr-o nouă perspectivă, cartografierea digitală a culturilor agricole prin intermediul modelării GIS utilizând softuri geoinformaționale, sau modelarea proprietatilor solului ca răspuns la influenta factorilor poluanti. Absolvenții specializării IAIM dobândesc următoarele competențe principale: Explicarea mecanismelor, proceselor si efectelor de origine antropica sau naturala care determina si influențează poluarea mediului. Analiza soluțiilor tehnice necesare pentru prevenirea, diminuarea si eliminarea fenomenelor negative asupra mediului. Dezvoltarea de cunoștințe, tehnologii digitale și aplicații software pentru realizarea de produse, utilaje, echipamente de depoluare/protecția mediului și unelte inteligente, integrate în sisteme informatice. Utilizarea normelor legale și a tehnologiilor informatice pentru prevenirea și diminuarea impactului fenomenelor naturale și antropice asupra mediului. Identificarea si utilizarea metodelor si tehnicilor instrumentale necesare pentru monitorizarea factorilor de mediu. Coordonarea proceselor și activităților derulate în organizațiile și companiile din domeniul protecției mediului cu ajutorul aplicațiilor informatice inteligente.

Cursuri de domeniu si de specialitate (selectie)

 

Ca metodologii pentru realizarea obiectivelor în dezvoltarea tehnologiilor informatice de monitorizare a mediului și bioinformații sunt utilizate: identificarea proprietăţilor mediului arealului,  identificarea surselor de date de mediu existente necesare, prelucrarea statistică a informaţiilor obţinute şi integrarea acestora în baze de date spaţiale, elaborarea de materiale grafice şi cartografice, elaborarea scenariilor de evoluţie a calităţii mediului în raport cu diferite schimbări identificate, planificate ori posibile, simularea dinamicii fluidelor (CFD – Computerized Fluid Dynamics), precum și deplasarea în teren pentru experimente, măsurători, observaţii sau chestionări.

 

Printre disciplinele din planul de învățământ al acestei specializări se regasesc:

Sisteme inteligente de depoluare;

Biotehnologii asistate de calculator;

Auditul sistemului de management de mediu;

Meteorologie si climatologie;

Hidrologie și hidrogeologie;

Ingineria si calitatea mediului;

Proiectarea asistată in ingineria mediului;

Modelarea și simularea factorilor de mediu;

Analiză instrumentală si tehnici de masurare;

si altele.

Competente

Absolventii acestei specializari vor avea capacitatea de a: 

 • Intelege mecanismele, procesele si efectele de origine antropica sau naturala care determina si influențează poluarea mediului;
 • Analiza soluțiile tehnice necesare pentru prevenirea, diminuarea si eliminarea fenomenelor negative asupra mediului;
 • Dezvolta tehnologii digitale și aplicații software pentru realizarea de produse, utilaje, echipamente de depoluare si pentru protecția mediului și unelte inteligente, integrate în sisteme informatice;
 • Utiliza normele legale și tehnologiile informatice pentru prevenirea și diminuarea impactului fenomenelor naturale și antropice asupra mediului;
 • Identifica si utiliza metodele si tehnicile instrumentale necesare pentru monitorizarea factorilor de mediu;
 • Coordona procesele și activitățile derulate în organizațiile și companiile din domeniul protecției mediului cu ajutorul aplicațiilor informatice inteligente.
    IDRD   

Ingineria Dezvoltarii Rurale Durabile

Studentii admisi la domeniul Ingineria Mediului pot selecta aceasta specializare la sfarsitul anului II de studii.

Descrierea programului

Aceasta specializare iti ofera posibilitatea de a evalua, descrie si utiliza adecvat notiunile specifice ingineriei mediului și dezvoltării rurale durabile, de a conduce procesele generale din acest domeniu, exploatarea instalatiilor si echipamentelor din domeniul ingineriei mediului. Vei înţelege de asemenea tendinţele de evoluţie ale biosferei terestre si vei deveni expert in proiectarea şi realizarea de amenajări funciare, avand in vedere atat rolul cat si riscurile pe care le implică acestea. Vei cunoaste la nivel stiintific, profund, implicaţiilor pe care le are fertilizarea cu substanţe de sinteză în biosferă si vei avea capacitatea de evaluare profesionala a riscurilor. Ca student la specializarea Ingineria Dezvoltarii Rurale Durabile, vei intelege implicatiile si procesele naturale care conduc la aparitia anumitor fenomene meteorologice și climatologice. Vei avea capacitatea de a proiecta o instalaţie agricola optimale, de a elabora tehnologii de valorificare a subproduselor si deseurilor din agricultură cu asigurarea protectiei mediului si vei intelege modul de dezvoltare al agriculturii moderne si al mediului rural in contextul ecologic si social actual. Vei invata sa efectuezi măsurări topografice cadastrale pentru o nouă gândire a organizării teritoriului silvic si agricol si vei beneficia de multe alte cunostinte specifice profesiei de inginer în domeniul ingineria mediului și a dezvoltării rurale durabile. 

Cursuri de domeniu si de specialitate (selectie)

 

Nota: perechile de cursuri separate prin “/” sunt optionale (se activeaza unul dintre cele doua cursuri)

 

Chimia mediului / Ecotoxicologie;

Fizica atmosferei / Surse de radiatii si tehnici de protectie;

Bazele ecologiei;

Tehnologia prelucrarii produselor agricole;

Constructii agricole si de microindustrie alimentara rurala; 

Topografie, cadastru si organizarea teritoriului agricol si silvic;

Utilaje si tehnologii ecologice de cultivare a plantelor;

Protectia mediului; 

Managementul dezvoltarii durabile;

Metode de combatere a zgomotului si vibratiilor / Acustica tehnica; 

Microbiologie generala;  

Meteorologie si climatologie;

Biotehnologii;

Dezvoltare rurala durabila si protectia mediului;

Instalatii pentru reciclarea deseurilor; 

Evaluarea riscului si managementul dezastrelor / Teoria sistemelor biotehnice; 

Administratie si legislatie rurala / Gestiunea proiectelor de dezvoltare rurala durabila;

Sisteme de transport; 

Informatica aplicata;

Infografica; 

Gestiune si analiza economica;

Management; 

Competente

Ca absolventi ai acestei specializari, vei avea capacitatea de a:

 • Intelege, descrie, analiza, evalua si interpreta problemele legate de dezvoltarea spaţiului rural;
 • Elabora şi aplica strategiile de intervenţie pentru prevenirea si/sau inlăturarea efectelor nedorite în domeniul amenajării teritoriului;
 • Utiliza metodele şi aparatele pentru masurarea şi monitorizarea parametrilor proceselor şi instalaţiilor utilizate în agricultura ecologică și în microindustria agroalimentară;
 • Cunoaşte, dimensiona şi exploata echipamentele, maşinile, instalaţiile şi tehnologiile specifice spaţiului rural, atât pentru prelucrarea primară a produselor agricole, cât şi cele care privesc problemele de mediu, inclusiv reintroducerea în circuitul agricol a terenurilor degradate şi contaminate;
 • Elabora un raport/proiect de specialitate și de a pregăti și implementa sisteme de management de mediu şi auditari de mediu;
 • Amenaja spaţiul rural şi construcţiile agrozootehnice şi de microindustrie agroalimentară;
 • Lucra in echipa si de a coordona echipe care realizeaza sarcini profesionale in conditii impuse;
 • Adaptare la noile tehnologii şi documentare tehnică într-o limbă de circulaţie mondială;
 • Elabora un program personal de autoperfecţionare. 

 

Suplimentar, vei capata cunostinte privind legislaţia din acest domeniu şi te vei familiariza cu noţiunile de bază legate de management, marketing, ingineria calităţii şi tehnologia informaţiei în domeniul dezvoltării rurale durabile.