De la produse proaspete la alimente sigure: Ingineria Produselor Alimentare

Ingineria Produselor Alimentare

Tehnologii alimentare inteligente pentru o hrana curata si sanatoasa! 

 • DESCRIERE
 • CURSURI
 • COMPETENTE
DESCRIERE

Descrierea specializarii

Industria alimentara este un atu al Romaniei, fiind prezenta in toate regiunile tarii printr-o gama larga de firme producatoare de alimente, prin societati care asigura vanzarea de instalatii, echipamente si linii tehnologice pentru fabricile de profil, sau prin firme care asigura stocarea si desfacerea produselor alimentare, service-ul tehnic al echipamentelor, ori prelucrarea primara a produselor.

Programul de studiu este compatibil cu programe europene similare si raspunde în mare măsură nevoilor pietei forței de muncă, asigurandu-ti cunoștințele și dobândirea abilităților necesare în acest domeniu pentru toate ramurile industriei de profil.

Vei deveni specialist in domenii ale industriei alimentare precum sunt prelucrarea legumelor și fructelor, industria fermentativă (industria berii, vinului, spirtului și băuturilor alcoolice), industria extractivă (zahăr, ulei, amidon), industria laptelui și produselor lactate, industria cărnii, industriile de panificație si morărit. Domeniile în care-ți vei putea desfășura activitatea în cadrul unităților de industrie alimentară acoperă atât producția propriu-zisă, cât și controlul și asigurarea calității. În plus față de companiile private producătoare din industria alimentară, cunoștințele acumulate îți vor putea permite angajarea în cadrul unor reputate instituții naționale, așa cum sunt Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor și structurile subordinate acesteia (oficiile județene și laboratoarele din subordine), Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor si structurile teritoriale ale acestea (Direcţiile Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor), atât in domeniul de inspecție, cât și in cel de laborator, dar și în cadrul unităților de învățământ universitar și preuniversitar sau în instituții de cercetare de stat sau laboratoare și centre private de cercetare. Notiunile legate de inginerie sunt completate de elemente de chimie si biochimie alimentara, microbiologie si biotehnologii alimentare.

Cunostintele pe care le vei dobandi sunt suplimentate cu aspecte de mare sensibilitate si actualitate in industria alimentara, cum ar fi de exemplu asigurarea siguranței și securității alimentare, acoperindu-se intregul lant de productie, de la materii prime pana la produs finit, incluzand aici si materialele care vin in contact cu alimentul (asa cum sunt ambalajele).

CURSURI

Cursuri (selectie)

Programul de studiu Ingineria produselor alimentare a fost infiintat prin colaborarea dintre Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice si Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor. Pentru a-ţi asigura cele mai bune competenţe, cursurile sunt susţinute de profesori cu experienţă de la facultăţile cu care colaborăm, iar aplicaţiile se fac în laboratoare dotate cu tehnică de ultimă oră. 

In continuare iti prezentam o lista selectiva cu principalele cursuri pe care le vei intalni pe parcursul celor patru ani de studii de licenta: 

 • Chimia alimentului;
 • Principiile nutritiei umane;
 • Psihologia alimentatiei umane;
 • Biochimie;
 • Operatii unitare in industria alimentara;
 • Microbiologie speciala;
 • Principii si metode de conservare a produselor alimentare;
 • Analize senzoriale;
 • Inocuitatea produselor alimentare;
 • Aditivi si ingrediente in industria alimentara;
 • Biotehnologii alimentare;
 • Utilaje in industria alimentara;
 • Legislatia si protectia consumatorului;
 • Ambalaje si design in industria alimentara;
 • Politici si strategii globale de securitate alimentara;
 • Proprietati fizice ale produselor alimentare;
 • Tehnologii in industria fermentativa;
 • Tehnologii si control in industria moraritului;
 • Tehnologii si control in industria extractiva;
 • Tehnologii si control in industria carnii;
 • Control şi asigurarea calitatii in industria alimentara;
 • Tehnologii si control in panificatie si industria produselor zaharoase;
 • Tehnologii si control in industria de prelucrare a legumelor si fructelor;
 • Igiena societatilor agroalimentare;
 • Tehnologii si control in industria laptelui;
 • Toxicologia produselor alimentare;
 • Instalatii frigorifice si de climatizare;
 • Metode moderne în procesarea alimentelor;
 • Metode de control operativ in protecția consumatorului;
 • Instalatii frigorifice si de climatizare;
 • Management;
 • Marketing;
 • Grafica asistata de calculator;

si altele ... 

COMPETENTE

Competente

Competentele pe care le vei avea ca absolvent al acestui program te vor ajuta sa iti gasesti cu usurinta un loc de munca la firme sau institutele de cercetare de profil. Ca specialist in domeniu vei avea abilitati specifice dar si multidisciplinare, cum ar fi: 

 • Capacitatea de înțelegere a fenomenelor fundamentale din sfera ingineriei produselor alimentare;
 • Capacitatea de a aplica cunoștințele teoretice și deprinderile experimentale pe fluxurile tehnologice specifice industriei alimentare;
 • Conceperea, dimensionarea și exploatarea proceselor de producție și a liniilor tehnologice din industria alimentară;
 • Proiectarea, implementarea și monitorizarea sistemelor de management al calității și siguranței alimentului;
 • Capacitatea de a analiza sistemic problemele legate de domeniul ingineriei produselor alimentare, în vederea identificării soluțiilor optime de rezolvare;
 • Capacitatea de a pregăti și realiza un control in industria alimentară, în corelație cu legislația în domeniu;
 • Capacitatea de exploatare a aparaturii utilizate în controlul tehnologic și fitosanitar al produselor alimentare;
 • Elaborarea de documentații tehnice pentru produse, tehnologii alimentare și echipamente specifice;
 • Capacitatea de a lucra în echipă și de a coordona echipe care realizează sarcini profesionale în domeniu;
 • Capacitatea de adaptare la noile tehnologii prin documentare într-o limbă de circulație internațională și de elaborare a unui program de autoperfecționare.